Nota van inlichtingen aanbesteding kern-LMS Zuyd gepubliceerd

Vandaag heeft Zuyd de definitieve nota van inlichtingen gepubliceerd, in het kader van het aanbestedingstraject van het kern-LMS.

De begrippenlijst op Tendernet definieert de nota van inlichtingen als een aanvulling op de eerder gepubliceerde stukken. Dit document mag worden gebruikt voor het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking, aanvulling van de selectieleidraad of offerteaanvraag zonder de aard en omvang van de opdracht te veranderen.

Zuyd heeft op 23 mei j.l. de opdracht voor de levering en het beheer van een kern-LMS als SaaS-oplossing gepubliceerd. In twee rondes konden potentiële inschrijvers hierover vragen stellen. In de nota van inlichtingen hebben we deze vragen beantwoord en naar aanleiding van de vragen een toelichting gegeven.

Tot 21 augustus aanstaande hebben partijen de gelegenheid in te schrijven.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: