Onderwijsinnovatie gefaciliteerd door leertechnologie

Vanavond heb ik tijdens een sessie van de KNVI regio Limburg (de vereniging van informatieprofessionals) een presentatie verzorgd over ontwikkelingen op het gebied van technology enhanced learning. Ik heb de Open Universiteit daarbij als casus gebruikt.

De OU heeft zich ontwikkeld van een traditionele (‘paper-based’) universiteit voor afstandsleren in de jaren tachtig, via een online universiteit met zeer veel flexibiliteit naar een universiteit die activerend online onderwijs toepast en die ook aanbod realiseert met een korte doorlooptijd.

De OU past bijvoorbeeld de volgende trends op het gebied van technology enhanced learning toe:

  • Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van online video (dat mag overigens nog meer worden ingezet).
  • Virtuele klas-sessies wisselen asynchroon leren af (o.a. ten behoeve van structuur).
  • Met behulp van leertechnologie wordt actief leren bevorderd (zoals voorkennis activeren en zelftests).
  • Serious games worden gericht ingezet.
  • Er wordt niet alleen maar traditioneel bachelor- en masteronderwijs verzorgd. Ook gecertificeerde korte programma’s, certified professional programs en maatwerkprogramma’s. De inhoud hiervan is ook meer toepassingsgericht. Dit sluit aan bij de trend dat een leven lang leren meer compact en toegepast moet zijn (en niet alleen aanbodgericht).

Verder ben ik nog op een aantal andere trends op het gebied technology enhanced learning ingegaan die op dit moment sporadisch of nog niet bij de OU worden gebruikt:

  • Virtual reality/augmented reality
  • Kunstmatige intelligentie
  • Performance support
  • Micro-learning

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: