Onderzoek naar gepersonaliseerd leren is te schaars, te nieuw en te genuanceerd voor het trekken van duidelijke conclusies

Gepersonaliseerd leren heeft de ambitie om onderwijs op maat te verzorgen waarbij rekening wordt gehouden met behoeften, bekwaamheden en interesses van individuele lerenden. Zij kunnen in eigen tempo leren en ook verschillende inhouden bestuderen. Leertechnologie wordt gebruikt om deze manier van leren mogelijk te maken. Er is echter nog veel onduidelijk over deze aanpak. Het doen van onderzoek naar gepersonaliseerd leren is niet eenvoudig.

Beth Hawkins heeft een mooi, genuanceerd, artikel geschreven over gepersonaliseerd leren, en de effecten daarvan. Belangrijke bevindingen zijn:

  • Onderzoeken naar toepassingen van gepersonaliseerd leren laten geen significante effecten zien. Maar er zijn ook vaak geen negatieve effecten. Onderzoeken zijn te schaars, te nieuw en te genuanceerd om hieruit eenvoudige conclusies te trekken of gepersonaliseerd leren wel of niet werkt. Terwijl betrokkenen hier wel behoefte aan hebben: “the pressure for a definitive declaration about its effectiveness is relentless.”
  • Resultaten van onderwijsonderzoek hebben vaak betrekking op specifieke aspecten en leiden tot uitkomsten met een beperkte scope. Het publiek heeft juist behoefte aan brede, verklarende, conclusies.
  • De impact van gepersonaliseerd leren is afhankelijk van heel veel factoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de feedback die software geeft (blijkt lang niet altijd goed te zijn), aan de bekwaamheid van docenten (onder meer in het omgaan met data), aan extra tijd die lerenden investeren of aan het schoolklimaat.
  • Er komt veel kijken bij de invoering van gepersonaliseerd leren. Is deze benadering niet te complex om uit te voeren?
  • Het is complex om onderzoek te doen naar gepersonaliseerd leren omdat de programma’s die hiervoor worden gebruikt (bijvoorbeeld de onderliggende algoritmes of doelen die lerenden moeten behalen) steeds worden aangepast. Scholen proberen bovendien vaak meerdere interventies uit om leerresultaten te verbeteren. Met een eufemisme spreken onderzoekers van “analytic complications“.
  • Gepersonaliseerd leren wordt vaak schoolbreed ingevoerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van een experimentele en controlegroep omdat docenten anders niet met elkaar kunnen samenwerken.
  • Gepersonaliseerd leren kan bestaan uit een breed potentieel aan strategieën en interventies. Het is niet een bepaalde methode. Scholen en docenten passen niet altijd dezelfde strategieën en interventies toe.
  • Onderzoek voltrekt zich in een traag tempo. De praktijk beweegt sneller dan onderzoek.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: