Online Educa Debat over 21ste eeuwse vaardigheden #OEB15

Vanavond vond weer een Online Educa Debat plaats. De motie van vanavond luidde:
’This House believes 21st Century skills aren’t being taught – and they should be’. Na discussie is deze motie uiteindelijk nipt verworpen. Maar wat waren de argumenten?

Onder leiding van de voormalige Britse Lagerhuis-lid Harold Elletson bogen Pedro de Bruyckere (introductie niet nodig), Jo Swinson (voormalig Brits minister voor Business, Innovation and Skills), Miles Berry (docent University of Roehampton) en Allan Päll (European Youth Forum) de degens over de motie. Uiteraard was er ook ruimte voor de zaal om zich te bemoeien met de argumenten.

Argumenten voor de motie

 • We moeten jongeren toerusten met de vaardigheden van de huidige samenleving. Dat gebeurt onvoldoende. Veel bedrijven klagen erover dat zij daardoor onvoldoende kunnen groeien.
 • Veel jongeren met een ICT-opleiding in de UK is werkloos. Ze zijn niet voldoende opgeleid. Bepaalde basisvaardigheden komen onvoldoende in curricula aan bod.
 • Mensen die in de ICT-business werken, weten vaak niet hoe zijn technologieën op een effectieve manier moeten gebruiken. Ook beschikken ze vaak over onvoldoende vaardigheden om zich ’sociaal’ te gedragen op de werkvloer. ‘Human-social relationships’ zijn van groot belang, maar komen vaak onvoldoende uit de verf.
 • Het tempo waarin veranderingen plaatsvinden, is heel hoog. Veel mensen kunnen daar onvoldoende mee omgaan.
 • Heel veel van de vaardigheden van de 21ste eeuw, zoals retorica, zijn al veel ouder. Maar ze worden vergeten. Zoals filosofie. Daarom moeten ze worden onderwezen.
 • Technologie is als seks. We focussen alleen op de risico’s, niet op het plezier. We zeggen nooit: post een goede foto op Facebook?
 • Hoe kunnen jongeren deze belangrijke vaardigheden ontwikkelen, als wij ze dat niet leren?
 • We zijn vergeten wat school is: vrij van economische waarde? Het gaat om leren. De 21ste eeuwse vaardigheden zullen dan weer worden onderwezen.
 • De buitenwereld is niet zo verlichtend. Daarom moeten deze vaardigheden binnen het onderwijs ontwikkeld worden.

Argumenten tegen de motie

 • Wat we onder 21ste eeuwse vaardigheden verstaan, is vaak nonsense. We weten niet wat we er onder verstaan. Dus hoe kunnen we dan zeggen dat ze niet worden onderwezen.
  21st Century skills worden wellicht niet specifiek onderwezen, maar komen wel degelijk in het onderwijs aan bod.
 • Hoe kan het dat veranderingen plaatsvinden, terwijl we niet over 21st Century skills beschikken.
 • De sociale omgeving van scholen is juist sterk van invloed op de ontwikkeling van 21st Century skills.
 • We hebben juist meer mensen nodig op terreinen als zorg. Wat is het doel van het onderwijs? Vraagt de arbeidsmarkt niet juist ook om andere zaken als 21st Century skills?
 • Macro-economische factoren zorgen voor werkloosheid, niet een gebrek aan 21st Century skills.
 • Je kunt je ook afvragen wanneer je in voldoende mate aandacht hebt besteed aan 21st Century skills.
 • We hebben vaardigheden als creatief denken en problemen oplossen nodig. Deze vaardigheden ontwikkel je vaak beter buiten het onderwijs. Waar het om gaat is dat je die vaardigheden integreert in het onderwijs.
 • Wat is onderwijs? Skills worden ontwikkeld via training, niet via onderwijs. We doceren seks, maar we trainen het gelukkig niet.
 • Hoe kunnen we mensen het beste voorbereiden op 21st Century skills? Niet door ze te doceren.
  Skills moet je ook altijd relateren aan een context. Je kunt skills niet doceren, los van de context.
 • We hebben weinig tijd in het onderwijs, en moeten keuzes maken. We hebben kennis nodig om nieuwe kennis te ontwikkelen. Daar moet het onderwijs zich op focussen. Het gaat om hedendaagse kennis, wijsheid en begrip.
 • Verder zijn zaken als ‘karakter’ belangrijk. Nieuwsgierigheid maakt daar deel van uit. Scholen kunnen die nieuwsgierigheid echter danig in de weg zitten.
 • De vaardigheden zijn belangrijk, maar kun je deze wel doceren?
 • Kijk vooral naar de ideologie achter pleidooien voor 21st Century skills. Die gaan niet over gelukkige burgers.
 • Jongeren ontwikkelen deze vaardigheden buiten het onderwijs.
 • Uitsluitend doceren is niet voldoende. Het gaat er om wat je er vervolgens mee doet.
 • Bemoeit het onderwijs zich niet met de opdracht van ouders als het gaat om 21st Century skills?
 • Veel jongeren beschikken best wel over veel van de betreffende vaardigheden. Bovendien: What’s new?
 • Welke vaardigheden vraagt de samenleving, en niet alleen het bedrijfsleven.
 • Kun je deze skills wel ontwikkelen als je gebruik maakt van gestandaardiseerde testen?
 • Het gaat er niet om wat je de doceert, maar vooral hoe je doceeert.
 • Leidt het doceren van deze vaardigheden wel tot het effectief toepassen van deze vaardigheden.
 • Gaan we het straks hebben over de 22st Century skills?
 • We moeten beter en meer erkennen dat mensen vaardigheden als kritisch denken ook buiten het onderwijs worden ontwikkeld. Het onderwijs heeft niet het monopolie op kennisontwikkeling.
 • Aparte aandacht is niet nodig. Lerenden werken er al aan.
 • Vaardigheden zijn vaak aan verandering onderhevig. Wijsheid is dat niet. We maken op een andere manier foto’s, maar de kwaliteitscriteria voor een goede foto zijn niet veranderd.

Er was niet echt een scherp meningsverschil tussen de voor- en tegenstanders. Eén van de aanwezigen vroegen overigens ook aandacht voor 21st Century skills voor ouderen.

Persoonlijk vind ik deze vaardigheden erg belangrijk, al vind ik de naam 21st Century skills erg ongelukkig gekozen. Ik vraag me echter af of je deze vaardigheden kunt doceren. Je zult er binnen het onderwijs wel aandacht aan moeten besteden. Ze moeten dus wel geleerd worden, al moet je zeker niet blind zijn voor de ideologie er achter. Ik heb daarom tegen gestemd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.