Online OU-cursus Blended learning als onderwijsinnovatie

Vanaf 1 november 2021 verzorg ik bij Your Academy, het centrum voor postinitieel onderwijs van de Open Universiteit, een online cursus over blended learning als onderwijsinnovatie.

Blended learning als onderwijsinnovatie
Bron: OU

Deze cursus gaat over de succesvolle invoering van blended learning, en niet over het ontwerpen van blended learning.

Bij de invoering van blended learning heb je met andere factoren te maken dan bij onderwijsinnovaties waarbij technologie nauwelijks een rol speelt. In deze online cursus maak je onder meer kennis kennis met enkele modellen en raamwerken die bij de implementatie van blended learning gebruikt kunnen worden. Je gebruikt deze modellen voor het analyseren van een casus rond de invoering van blended learning en voor het ontwikkelen van een presentatie van een voorstel voor de (verdere) implementatie van blended learning binnen je eigen organisatie.

De cursus is opgebouwd uit met vier thema’s en een eindopdracht. De thema’s zijn:

  • Inleiding blended learning (o.a. is blended learning per definitie innovatief?, modellen blended learning).
  • Huidige situatie. Aan de hand van een raamwerk breng je in kaart hoe ‘volwassen’ jouw organisatie op het gebied van blended learning is. Verder onderzoek je de ‘drijfveren’ van jouw organisatie om blended learning toen te passen.
  • Ethische aspecten. In dit thema maak je, mede aan de hand van enkele casus, kennis met enkele ethische kwesties op het gebied van blended learning.
  • Organisatorische aspecten. In dit laatste thema gaan we met meer aandacht kijken naar menselijke en organisatorische aspecten van de invoering van blended learning.

Binnen elk thema bestudeer je literatuur, video’s en/of podcasts en voer je opdrachten uit. Daarbij leggen we een link met je eigen praktijk. Kenmerken van deze cursus zijn verder:

  • Asynchroon online leren en live online sessies wisselen elkaar af.
  • Er is sprake van interactief leren, onder meer via discussie-opdrachten. Daarbij staat onder meer het delen van ervaringen centraal.
  • Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Je gebruikt bijvoorbeeld theorieën om kritisch te reflecteren op je eigen praktijk. Je ontwikkelt op basis van theorie producten die je in je eigen praktijk kunt toepassen.
  • Je krijgt begeleiding en feedback van mij.
  • Je werkt aan een afrondende opdracht. De eindopdracht bestaat uit het verzorgen van een presentatie over de invoering van blended learning binnen je eigen organisatie.

Je kunt deze cursus in zeven of acht weken afronden, als je gemiddeld 20 uur per week studeert (de studielast is 140 uur). Je kunt echter ook langer over deze cursus te doen dan zeven of acht weken. Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat van de Open Universiteit.

Deze cursus maakt geen deel uit van de master Onderwijswetenschappen. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die zich verder willen ontwikkelen en die betrokken zijn bij de invoering van blended learning.

Meer informatie en inschrijven?

Deze cursus is los te volgen (€ 1.750). Deze online cursus kan ook ingebracht worden in/ onderdeel uit maken van het CPP Onderwijsinnovatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *