Ontwerpmethodieken blended learning

Er is online veel informatie te vinden over aanpakken waarmee je blended learning kunt ontwerpen. In deze blogpost wil ik twee initiatieven van twee hogescholen beschrijven.

DC4E

Bron: http://tol.zuyd.nl/dc4e/

Gisteren heeft Judith van Hooijdonk de Design-Cyclus for Education (DC4E) van het Lectoraat Technologie-Ondersteund Leren (TOL) van Zuyd aangekondigd.  Deze ontwerpcyclus is aanvankelijk ontwikkeld voor het deeltijd-onderwijs van Zuyd (Zuyd Professional), maar is m.i. ook relevant voor andere onderwijssoorten en opleidingen.

De samenstellers hebben zich hierbij laten inspireren door verschillende andere modellen, en benadrukken ook het cyclische en iteratieve karakter. Reflectie neemt een centrale plek in binnen dit model.

Bijgevoegde afbeelding laat de acht stappen van dit model zien:

  1. Ambitie (wat wil je bereiken met welke doelgroep?)
  2. Uitdaging
  3. Inspireren (door andere voorbeelden)
  4. Analyse (o.a. didactiek en technologie selecteren)
  5. Ontwerp (concept ontwikkelen)
  6. Prototype (ruwe test)
  7. Evalueren (wat kan beter?)
  8. Adaptatie (aanpassen)

Uiteraard zitten veel werkzaamheden achter deze stappen. En ook dat werken de samenstellers verder uit. Bij ‘ambitie’ werkt men bijvoorbeeld met persona’s om de doelgroep te bepalen. Bij het ontwerp heeft men een template voor de digitale leeromgeving gemaakt, gebruikt men een format voor leeractiviteiten en presenteert met onderwijstools. Hier zou nog een werkwijze aan toe kunnen worden gevoegd ten behoeve van het invullen van het format. Verder zou ik sommige ‘Zuyd-tools’ wat nader gespecificeerd hebben in functionaliteiten.

Ik vind het ook leuk om te zien dat de ontwikkelaars van deze cyclus gebruik hebben gemaakt van mijn materialen. Ik zal me weer verder laten inspireren door hun werk. Ik vind dit een mooi proces van kennis ontwikkelen.

De tweede ontwerpmethodiek is van Saxion. Zij hebben de onderwijsontwerpmethodiek ‘SHUFFLE’ samengesteld (voor voltijd en deeltijd onderwijs). Deze methodiek start bij toetsing (het beroepsproduct) en besteedt vervolgens aandacht aan leeruitkomsten, leerinhouden, leeractiviteiten en ICT Tools (je herkent TPACK). Daarbij hanteert men de aangepaste taxonomie van Bloom om het kennisniveau te bepalen. Via de uitgebreide site http://blendy.saxion.nl/ kunnen docenten naar werkvormen zoeken.

SHUFFLE helpt werkvormen te koppelen aan kennisniveaus. Zo zie je dat je formatieve toetsen, een video quiz of een rollenspel kunt gebruiken voor het niveau van toepassen. Eén van de voordelen van SHUFFLE is dat zij uitgaan van de functionaliteiten van -in hun geval- Blackboard. SHUFFLE bevat aan de andere kant zo veel tools en werkvormen dat docenten weleens overdonderd kunnen worden.

Dit instrument van Saxion kan dus gebruikt worden binnen de ontwerp- en adaptatiefase van DC4E van Zuyd. De twee instrumenten vullen elkaar goed aan. Aangezien beiden gebruik maken van een Creative Commons licentie kan e.e.a. ook hergebruikt worden. Behalve voor commercieel gebruik. Ik zal dus mijn eigen instrumenten blijven ontwikkelen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: