Ontwikkelingsfasen van een community, levels of trust en tools

Gisteren schreef ik over tools voor samenwerking en niveaus van vertrouwen. Ik kondigde aan een koppeling te zullen maken tussen de 5 stages van Gilly Salmon, de "levels of trust" van Dugage en bijbehorende communicatie tools. In onderstaande tabel heb ik deze koppeling proberen te maken.

Ik heb ook nog gekeken naar Wengers’ stages of development of communities of practices. Het nadeel van zijn model is dat hij geen fases beschrijft tussen de stap dat mensen bij elkaar komen en de potentie om samen te werken onder ogen zien (groei), èn de fase waarin leden daadwerkelijk actief worden (bloei). Volgens mij zitten juist daar heel wat stappen tussen, die Salmon wel beschrijft.

Ik heb overigens Salmon’s fase van "development" veranderd in "development and sustainability": een community wordt duurzaam (ook al zal deze op een gegeven moment van karakter veranderen of ophouden te bestaan). Verder heb ik Dugage’s level "We interact to reach shared beliefs" aangevuld tot "We interact to reach shared beliefs and values". Het gaat mijns inziens niet alleen om een gedeeld ‘geloof’ maar ook om gedeelde waarden.

Verder valt op dat de tools in fase 5 dezelfden zijn als in fase 4. Ik zie wat betreft te gebruiken tools geen veschil in deze fasen. Het aantal beschreven tools kan uiteraard worden aangevuld.

5 stages van Salmon Levels of trust van Dugage Tools
5 Development and sustainability We interact to reach shared beliefs and values Weblogs with trackbacks and comments, collaborative wiki’s, collaborative developed podcasts, forum for knowledge building (intensive interaction), interactive webinars, instant messaging with groups (including skype), e-mail, profiles, file sharing (including document management tools)
4 Knowledge construction We interact to reach shared understanding Weblogs with trackbacks and comments, collaborative wiki’s, collaborative developed podcasts, forum for knowledge building (intensive interaction), interactive webinars, instant messaging with groups (including skype), e-mail, profiles, file sharing (including document management tools)
3 Information exchange We exchange information List serv, weblogs (no trackbacks or comments), individual wikis, podcasts, webinars (not interactive), discussion board (no intensive interaction),instant messaging (one to one, Skype included), social bookmarking, e-mail, profiles, file sharing
2 Online socialisation We meet or we avoid each other
We smile or we groan
E-mail, tools for announcements, bulletin boards, profiles, file sharing
1 Access and motivation Moderators send messages to individual participants. Participants have no contact with each other E-mail, tools for announcements, bulletin boards

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *