Open education: trends en toekomstige ontwikkelingen

Volgens Amanda Coolidge van het Canadese BCCampus heeft open education te maken met mondiale ontwikkelingen zoals het democratiseren van kennis, het slechten van toetredingsbarrières en het omarmen van innovatieve didactische benaderingen. Zij signaleert vier trends op het gebied van open education.

Illustration of a globe with various iconic landmarks. Surrounding the globe are e-learning symbols like laptops, headphones, and e-books. Connected lines suggest a global network of online education reaching different parts of the world.
DALL-E: Illustration of a globe with various iconic landmarks. Connected lines suggest a global network of online education reaching different parts of the world.

Lerenden met diverse achtergronden zouden toegang moeten hebben tot hoogwaardige bronnen, naadloos kunnen samenwerken en gepersonaliseerde leertrajecten kunnen volgen. Vier relevante trends zijn dan:

  1. Meetbare vaardigheden en microcredentials.  De integratie van OER (Open Educational Resources) speelt een belangrijke rol bij het versterken van meetbare vaardigheden en het faciliteren van microcredentials. Open badges vormen een digitaal systeem voor het certificeren van kleine leereenheden en vormen indicatoren voor prestaties. Je kunt dan makkelijker laten zien wat je hebt geleerd. Open toegankelijke platformen zouden in lijn moeten zijn met de principes van open onderwijs en zo toegang tot educatieve inhoud bevorderen.
  2. AI. Deze ontwikkeling zal grote gevolgen hebben voor het onderwijs. De ontwikkeling leidt tot zorgen, maar biedt ook kansen. BCcampus heeft onder meer richtlijnen ontwikkeld voor het gebruik van AI-tools bij het creëren van OER-inhoud, en benadrukt het belang van open, verantwoorde en transparante benaderingen in het AI-tijdperk. Amanda Coolidge stelt dat als we de principes van een open praktijk gebruiken die gemeenschap, delen, toegang en samenwerking bevorderen, we gezamenlijk instellingsoverstijgende antwoorden op AI in het onderwijs kunnen formuleren. We moeten de angst voor AI niet in een isolement benaderen, maar proactief collectieve ervaringen delen en waar nodig hulp en begeleiding zoeken.
  3. Nationale OER-strategieën. Zowel in Canada als in de VS reageert men op de groei van open onderwijs met nationale OER-strategieën. Er wordt gewerkt aan coördinatie en belangenbehartiging op federaal niveau. In ons land is open onderwijs een belangrijk aandachtsgebied binnen het Npuls-programma. De regeling OpenUp is bedoeld om als mbo, hbo en wo samen meer regie te krijgen op het gebruik van digitale en open leermaterialen.
  4. Inheemse perspectieven. Er wordt in de VS en Canada steeds meer aandacht besteed aan de kennis en cultuur van inheemse volkeren in het open onderwijs, met projecten die onderzoek doen naar open onderwijspraktijken en inheemse kennis. In ons land speelt dit minder een rol, maar is inclusiviteit wel een belangrijk thema.

Deze vier trends beïnvloeden volgens Coolidge de toekomst van open educational resources en open education.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *