Open educational resources leiden nog niet tot andere onderwijspraktijken (#in #yam)

Dankzij Yammer kom ik deze morgen terecht bij het eLearning Paper Open Education: Changing Educational Practices. Dit paper bevat een aantal artikelen die allen illustreren dat we nog een lange, uitdagende, weg te gaan hebben als het gaat om de de implementatie van open educational resources:

  • Open educational resources hebben vaak betrekking op kennisobjecten/leerobjecten. Dit heeft weinig te maken met andere manieren van leren, of met meer toegankelijk onderwijs, transparante processen en een open cultuur.
  • Discussies over open educational resources blijven vaak beperkt tot een microniveau (het gebruik ervan door docenten). Het paper Barriers and Motivators for Using OER in Schools is daar wat mij betreft een duidelijke illustratie van.
  • Open educational resources zeggen nog niets over de kwaliteit van het onderwijs.
  • Een groot aantal strategische vragen is nog niet beantwoord, en zal voor verschillende typen onderwijsinstellingen ook verschillend beantwoord moeten worden. Pas als de impact van open education op meso en macroniveau is uitgewerkt en doorgevoerd, zal sprake zijn van een ingrijpende verandering. Nu leiden open educational resources vooral tot incrementele veranderingen.

In het redactioneel van het paper wordt dit als volgt samengevat:

The OER movement has been successful in promoting the idea that knowledge is a public good, creating incentive for organisations and individuals to publish OER. However, the potential of OER to transform educational practice has not yet been realized. The current focus in OER is still mainly on increasing access to digital content in the form of repositories and infrastructures whereas there is little consideration of whether the technology will support educational practices, open education, or promote quality and innovation in teaching and learning. There is clearly a need for innovative forms of support for the creation and evaluation of OER. The use of OER demands a shift in educational practices, it calls for institutional change and innovation in teaching and learning.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *