Openbare les ‘Digitale Leerarrangementen ontwerpen’ bezoeken?

Op donderdag 18 januari 2018 houdt mijn oud-collega Fleur Prinsen haar openbare les als lector Digitale Didactiek bij de Hogeschool Rotterdam. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk, al is aanmelden wel verplicht. Ik mag er ook nog een bijdrage aan leveren.

De tekst van de uitnodiging luidt:

Welke manier van leren is actueel en reëel voor onze studenten in een wereld die doordrenkt is van technologie? Hoe ervaren zij onze onderwijsleeromgeving? Nieuwe technologische mogelijkheden zetten het leerproces in beweging en het onderwijs wil niet achterblijven.

Leerprocessen versterken door technologie in te zetten
Wanneer docententeams digitale leerarrangementen gaan ontwerpen, kunnen deze het leerproces voor studenten veraangenamen, vergemakkelijken, en verbeteren. Om het herontwerpen van het onderwijs goed te laten verlopen, hebben docenten ‘just in time’ en ‘in context’ ondersteuning nodig. Er valt veel te winnen wanneer kennisdeling en gezamenlijk ontwerp gefaciliteerd worden.

Eigentijds en inclusief onderwijs
Studenten hebben recht op eigentijds onderwijs, dat hen goed voorbereidt op een leven lang leren. Tijdens deze interactieve openbare les gaat dr. Fleur Prinsen in op de vragen: Wat is de meerwaarde van digitale leerarrangementen? En hoe kan onderwijs (her)ontworpen worden om deze meerwaarde te realiseren?

Een tijd geleden heeft Fleur mij gevraagd feedback te geven op de tekst van de publicatie waar de openbare les op is gebaseerd. Dat heb ik met plezier gedaan. Verder heeft Fleur mij gevraagd een korte inleiding te geven over mijn perspectief op het onderwerp van de openbare les. Ik zal ook een discussie met de zaal leiden.

Het grootste en belangrijkste deel van de middag zal uiteraard verzorgd worden door Fleur Prinsen zelf.  Als zij de lijn van haar publicatie volgt, belooft het een interessante sessie te worden.

Vanaf 14 uur kun je binnenlopen. Om 14.30 uur start het programma dat -inclusief borrel- tot 17 uur duurt.

Plaats van handeling is de bijzondere locatie van het Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
3024 EA Rotterdam

Aanmelden?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: