OpenU Kennisnet masterclasses over ICT en didactiek integreren met TPACK over authentiek leren met behulp van ICT

Dit jaar organiseert de Open Universiteit samen met Kennisnet nog twee online masterclasses over ICT in het onderwijs. Van 5 december tot en met 12 december verzorgen Petra Fisser en Joke Voogt van de Universiteit van Twente een online masterclass over het integreren van ICT en didactiek via het TPACK-model. Aan deze masterclass werken ook de grondleggers van TPACK mee: Punya Mishra en Matt Koehler.
Van 12 tot en met 17 december verzorgt Pedro de Bruyckere Arteveldehogeschool en de Universiteit Antwerpen een masterclass over de vraag hoe je authentiek leren met behulp van ICT kunt faciliteren. Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

Hieronder vind je meer informatie over deze twee OpenU Kennisnet masterclasses.

Hoe integreer je ICT en didactiek in het onderwijs middels het TPACK-model?

Bij lesgeven gaat het erom dat een leraar weet wat er moet worden onderwezen (vakinhoud) en hoe dit moet worden onderwezen (vakdidactiek). Om ict op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een leraar weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ict versterkt. De Masterclass “Hoe integreer je ICT en didactiek in het onderwijs middels het TPACK-model?” gaat in op deze thematiek en wordt gebaseerd op het TPACK Model (Koehler & Mishra, 2008), waarbij TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge.

Uitgangspunt bij het TPACK model is dat het niet voldoende is dat leraren beschikken over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud. Het gaat er juist om dat de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen. Daarnaast vindt leren altijd plaats in een specifieke context: om ict met succes toe te passen is kennis van vakinhoud, didactiek en technologie niet toereikend: ook kennis van doelgroep, school, infrastructuur en omgeving is noodzakelijk.

Deze OpenU Kennisnet masterclass wordt verzorgd door Petra Fisser en Joke Voogt van de Universiteit van Twente. De livesessie is op vrijdag 7 december van 15 tot 16 uur. Op dinsdag 11 december a.s. is er van 20-21 uur een online presentatie door de grondleggers van TPACK, Punya Mishra en Matt Koehler van de Michigan State University met de mogelijkheid om vragen te stellen.

Hoe kan ik authentiek leren met behulp van ICT faciliteren?

Authenticiteit is een hot topic, niet enkel in onderwijs, maar ook psychologie, organisatiekunde, marketing,… Het lijkt alsof alles en iedereen echt wil zijn of echtheid wil ervaren.

Specifiek in onderwijs, zeker in een sociaal-constructivisitisch paradigma, hoor je vaak pleiten voor het belang van een authentieke leeromgeving.

Tegelijk is authenticiteit zelf een zeer complex concept waar we moeilijk vat op kunnen krijgen. We zeggen misschien vaak tegen bijvoorbeeld leerkrachten ‘wees jezelf’, maar is dat wel zo een goed idee? En hoe moet je dat dan wel doen? Een leeromgeving moet zo authentiek mogelijk zijn, maar wat houdt dat in?

Deze OpenU Kennisnetmasterclass wordt verzorgd door Pedro de Bruyckere. Hij is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en de Universiteit Antwerpen. Samen met Bert Smits schreef hij de boeken ‘Is het nu generatie X, Y of Einstein?’ (2009) en ‘De Jeugd Is Tegenwoordig’ (2011) over de leefwereld van jongeren in relatie tot onderwijs en werk. In 2013 verschijnt een nieuw boek in samenwerking met Casper Hulshof (Universiteit Utrecht) ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’ over mythes over onderwijs en leren. Pedro legt momenteel de laatste had aan zijn PhD over de perceptie van authenticiteit bij leerkrachten door leerlingen. Hij is een actieve (edu)blogger op X, Y of Einstein? (in het Nederlands) en The Economy of Meaning (in het Engels).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord