Over de betrekkelijkheid van veilige AI (en het belang van digitale geletterdheid)

In plaats van te doen alsof AI veilig kan worden gemaakt, moeten we lerenden leren waarom ze inherent onveilig zijn, en hoe deze applicaties toch gebruikt moeten worden. Dat stelt Leon Furze in Alcohol Free AI: Can we stop pretending AI can be “safe”?.

Hier is de afbeelding die een AI-toepassing voorstelt met een fles bier tussen vangrails.
DALL-E: Hier is de afbeelding die een AI-toepassing voorstelt met een fles bier tussen vangrails.

Furze opent zijn bijdrage met een fictieve beschrijving van een typisch Australische klas op een hete dag, waar de docent alcoholvrij bier uitdeelt om de hitte te verlichten en tegelijkertijd een les over verantwoord alcoholgebruik te geven. Deze anekdote dient als metafoor voor de manier waarop we AI in het onderwijs benaderen.

Furze stelt dat verschillende aspecten de veiligheid van AI aantasten zoals het creëren van schadelijke inhoud en misinformatie, en het geven van een verkeerd advies.

De auteur wijst op de inherente onveiligheid en vooringenomenheid van grote AI-systemen, ondanks pogingen van ontwikkelaars om veiligheidsmaatregelen in te bouwen. Hij vraagt zich af of educatieve systemen die AI-technologie gebruiken, zoals de NSWEduChat-chatbot in Australië, wel in staat zullen zijn om hun veiligheidsmaatregelen te handhaven. Zullen ontwikkelaars van systemen voor het onderwijs in staat zijn om de veiligheidskenmerken en beschermingsmaatregelen van op maat gemaakte educatieve chatbots te onderhouden en bij te werken, terwijl zelfs bedrijven als OpenAI en Google dit niet kunnen met hun eigen systemen?

Furze schrijft dat het grotere probleem is dat de bestaande manieren van beveiliging ons afleiden van het feit dat deze technologieën inherent onveilig zijn. We mogen volgens hem niet in slaap worden gesust met een vals gevoel van veiligheid bij welk type AI-systeem dan ook, inclusief generatieve AI. In plaats van ons te wapenen tegen elke mogelijke negatieve effect, moeten we beslissen wanneer “veilig genoeg” daadwerkelijk veilig genoeg is, en lerenden (en docenten) voorlichten over de werkelijke potentiële gevaren.

Furze trekt ook parallellen met sociale media, wijzend op de traagheid van de samenleving en regelgevers om de risico’s van sociale media te erkennen en hierop te reageren. Hij suggereert dat AI in het onderwijs mogelijk een soortgelijk traject volgt, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van educatie in plaats van te vertrouwen op veiligheidsmaatregelen alleen.

De auteur benadrukt voorts de complexiteit van ethische overwegingen die AI omringen, van de ontwikkeling tot de onderliggende infrastructuur. Hij stelt dat het echte gevaar van AI niet direct zichtbaar is, zoals bij alcohol of autorijden, maar meer verborgen en subtiel.

Furze concludeert dat onderwijs de enige echte oplossing is. Lerenden moeten zich bewust zijn van de vooringenomenheid, de mogelijkheid tot misleidende inhoud, en de schadelijke manieren waarop AI gebruikt kan worden. Hij stelt dat scholen al ervaring hebben met het onderwijzen van cybervaardigheden en pleit voor snelle aanpassing aan nieuwe technologieën, met nadruk op transparante audits en het begrijpen van de inherente onveiligheid van AI. Dit alles, zo betoogt Furze, is cruciaal om lerenden voor te bereiden op een wereld waar AI een steeds grotere rol speelt.

Mijn opmerkingen

Leon Furze pleit m.i. terecht voor aandacht voor digitale geletterdheid, waar verstandig leren omgaan met (generatieve) AI een prominent onderdeel van moeten zijn. Ontwikkelaars van AI-toepassingen kunnen meer doen aan voorkomen van bijvoorbeeld bias. Wel moeten we daarbij kijken naar de dubbele gelaagdheid van technologie. AI kan, mits goed ontworpen, een kracht ten goede zijn. Ik schreef eerder dat Luciano Floridi stelt dat het ontwerpen van elke technologie een morele daad is. Technologie is volgens hem niet ‘neutraal. Ontwerpers van AI hebben controle over de waarden die uiteindelijk bepalen (of net zo belangrijk: niet bepalen) wat voor soort dubbelgeladen technologie gebruikt zal worden en hoe. Je moet hier kritisch naar kijken en AI-bedrijven hierop aanspreken (bijvoorbeeld door een publieke toezichthouder). Verder is wetgeving ook noodzakelijk.

Maar we moeten af van de illusie dat we AI volledig veilig kunnen maken. We accepteren risico’s ook op andere terreinen, zoals sport (blessures) of autorijden.

Daarnaast sta ik ook wel kritisch ten opzichten van degenen die vooral de nadruk leggen op beperkingen en fouten van AI. Deze critici lijken uit te gaan van een autonoom model van AI, terwijl ik meer brood zie in een ondersteunend AI-model. Het is m.i. een veelvoorkomend misverstand dat de generatieve AI het menselijke denkvermogen zal vervangen, ook al is generatieve AI in bepoaalde opzichte superieur aan mensen (bijvoorbeeld veel sneller in het verwerken van gegevens). AI-critici gaan er volgens mij impliciet vanuit dat generatieve AI autonoom opereert of dat gebruikers kritiekloos omgaan met generatieve AI als zij daarmee werken.

Echter, wanneer we generatieve AI beschouwen als een ondersteunende kracht, een soort assistent, verandert het perspectief. De rol van AI is dan niet om mens te vervangen, maar om samen te werken. Generatieve AI bereidt het werk bijvoorbeeld voor. Generatieve AI hoeft dan niet foutloos te zijn. De mens is degene die de opdrachten geeft, feedback verstrekt, de context van de taak uiteenzet en het resultaat van de AI verbetert of verfijnt. Net zoals je doet bij een assistent van vlees en bloed. Een assistent voert bepaalde taken bijvoorbeeld beter uit dan jij kunt. Maar de assistent neemt geen definitieve besluiten, en maakt ook fouten (net als jij trouwens doet). Als je met een menselijke assistent werkt, dan controleer en corrigeer je ook de werkzaamheden. Bij generatieve AI zou dat niet anders moeten zijn.

Andere bronnen over generatieve AI

 1. Neuroscience and Technology Key to Rethink How Students Learn
 2. Applying AI – How and Why
 3. What Is Age-Appropriate Use of AI? 4 Developmental Stages
 4. ChatGPT in the Co-creation Process for Applied Research Projects
 5. AI, Content and Context
 6. AI in Higher Ed
 7. Generative AI in a Nutshell (video)
 8. Generative AI in a Nutshell (mindmap)
 9. ‘ChatGPT dwingt je om je onderwijs onder de loep te nemen’ – Zorgonderwijsvernieuwers
 10. Microsoft investeert in Frans AI-bedrijf
 11. Onrust in Europa over investering Microsoft in Mistral
 12. What if we outsource boring but important work to AI?
 13. How to Use ChatGPT’s Memory Feature
 14. Google introduces a lightweight open AI model called Gemma
 15. Google unveils Genie: AI model creating playable virtual worlds from a single image
 16. Google’s Gemini Is Better Than GPT
 17. Microsoft partners with Mistral in second AI deal beyond OpenAI
 18. The ChatGPT list of lists: A collection of 3000+ prompts, GPTs, use-cases, tools, APIs, extensions, fails and other resources
 19. 7 Awesome and Free AI Tools You Should Know
 20. Sora: What Educators Need to Know About The Video Version of ChatGPT
 21. Tyler Perry warns of AI threat after Sora debut
 22. Perspectives on Generative AI
 23. How college professors are using generative AI to teach
 24. AI in education is a public problem
 25. 4 Disruptive Trends For Higher Ed In 2024
 26. Google’s Language Models Are Open Weight, Not Open Source
 27. Driving K-12 Innovation: Generative AI is key
 28. Generative AI – a primer
 29. Guidelines for the Use of Gen AI Across Campus
 30. How all of the world’s school systems can improve learning at scale
 31. Teaching Information Literacy in an Age of Misinformation
 32. Key Hurdles, Accelerators, and Tech Enablers in Education for 2024
 33. Early Childhood Teachers Require a Unique Approach to Tech Coaching
 34. AI Low on Superintendents’ Priority List
 35. Exploring Opportunities and Challenges with Generative AI
 36. How AI Is Reshaping Our Universities
 37. AI is enabling students to create their best work
 38. AI Cheating: Education Needs Its Anti-Doping Movement
 39. Enhance Your ADDIE with AI: Eight Prompts to Use Now
 40. Forecasts: GenAI Market to Be Worth $100B by 2028
 41.  AI Report Suggests a Wave of Disruption Is Coming
 42. AI Wants Our Jobs…All of Them
 43. AI and the future of workplace learning
 44. Deepfake Pedagogy
 45. How Educators Can Easily Keep Up
 46. AI Showdown: ChatGPT vs Google’s Gemini – Which Reigns Supreme?
 47. There’s a New Sheriff in Town: AI
 48. Sora: What Educators Need to Know About the Video Version of ChatGPT
 49. The Role of Generative AI in HR
 50. ChatGPT Gets a Memory: Here’s All You Need to Know About This Groundbreaking Innovation
 51. The Amazing Ways Walmart Is Using Generative AI
 52. Generative AI Upskilling Can Help Future-Proof Your Company
 53. Gemini Google
 54. Teach ChatGPT to Write Like You
 55. Le Chat: New AI Chatbot Alternative to ChatGPT, Gemini, Poe
 56. Tumblr, Midjourney, OpenAI Training Data Deal Report
 57. Gemini0224
 58. Good Student AI Getting Smarter
 59. OpenAI CEO Sam Altman Reveals Insights on GPT-5, Says It Will Be Better at Everything
 60. Artificial Superintelligence (ASI)
 61. AI Content and Context
 62. Emote Portrait Alive
 63. Een AI Studiecoach Dat Dit Nog Niet Bestaat
 64. Singapore Harnessing Technology for Resilient Economy
 65. Did OpenAI Sora Just Kickstart the Era of Generative Video?
 66. AI in Education is a Public Problem
 67. The Leapfrog Hypothesis for AI
 68. All AIs Are Not Alike: Some Basic Differences
 69. On Not Using Generative AI
 70. Synthetic Data is About to Transform Artificial Intelligence
 71. De Kracht Van AI Als Coach: Een Dialoog Met Greta Meta Mutsaarts
 72. ChatGPT: Deutsche Unternehmen Unterschätzen Relevanz Massiv
 73. Simplifying AI for Educators: The 3 Things You Really Need to Know for Right Now
 74. AI is Becoming an Integral Part of Our Lives
 75. Read What Educators in China Are Saying About AI
 76. Remotasks: AI Expert Data Labor
 77. How to Use AI to Make Your E-Learning Easier and More Personalised
 78. Use AI to Help with Employee Performance Evaluations
 79. Top 13 Reasons Teachers Avoid ChatGPT and Other AI Tools
 80. Online Course: Basics of AI – Finland Free Elements
 81. AI Will Shake Up Higher Ed: Are Colleges Ready?
 82. Applying Multimodal AI to L&D
 83. Generative AI and the Future of New York

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *