Over het belang van ‘check-in’ bij blended learning

Een ‘check-in’ speelt een belangrijke rol bij blended learning en online leren. In deze blogpost sta ik stil bij wat ‘check-in’ inhoudt, waarom het belangrijk is, en hoe je leeractiviteiten ten behoeve van ‘check-in’ met behulp van een leermanagementsysteem (LMS) kunt toepassen.

A teacher in a classroom using a tablet to check in students.
DALL-E: A teacher in a classroom using a tablet to check in students.

‘Check-in’ in de context van blended learning heeft betrekking op het proces van regelmatige controle en evaluatie van de voortgang van lerenden. Dankzij ‘check-in’ kun je ervoor zorgen dat lerenden betrokken blijven bij het leerproces en dat hun leerbehoeften worden geïdentificeerd en dat hier op kan worden ingespeeld.

Er zijn verschillende redenen om ‘check-ins’ toe te passen.

  1. Regelmatige ‘check-ins’ helpen om lerenden betrokken en gemotiveerd te houden. Door het gevoel te hebben dat hun voortgang wordt gevolgd en erkend, zijn lerenden meer geneigd om actief deel te nemen aan het leerproces.
  2. ‘Check-ins’ stellen docenten in staat om vroegtijdig problemen of uitdagingen te identificeren. Het kan gaan om leerproblemen of om persoonlijke problemen die de leerervaring beïnvloeden.
  3. Door regelmatig in te checken, kunnen docenten hun aanpak aanpassen aan de behoeften van de lerenden.

Je kunt een leermanagementsysteem op verschillende manieren gebruiken voor ‘check-in’. Voorbeelden van leeractiviteiten met hebulp van een LMS zijn:

  • Interactieve quizzen en enquêtes. Een LMS kan worden gebruikt om korte, interactieve quizzen en enquêtes te maken die lerenden kunnen maken aan het begin of einde van elke les. De lerenden en de docent krijgen daarmee directe feedback over de mate van begrip en betrokkenheid.
  • Verschillende LMS-en hebben ook de mogelijkheid voor het opzetten van een reflectief ‘dagboek’ -bijvoorbeeld in de vorm van een blog- waarmee lerenden hun gedachten en begrip kunnen delen. Docenten kunnen hiermee de voortgang van elke student te volgen en gerichte feedback te geven.
  • Virtuele 1-op-1 gesprekken. Je kunt als docent of studieloopbaanbegeleider virtuele één-op-één sessies plannen met lerenden voor een meer diepgaandere ‘check-in’, waarbij je de gelegenheid hebt om de individuele voortgang en uitdagingen te bespreken.
  • Online checklist. Bij de start van een leertraject of module kan een online checklist een geschikte tool zijn voor een ‘check-in’. De docent kan hiermee inzicht krijgen in de voorkennis en verwachtingen van lerenden. Deze online checklist helpt lerenden om hun eigen leerdoelen te verhelderen en zich bewust te worden van wat ze willen bereiken.
  • Interactieve mindmaps bij de start van een sessie. Aan het begin van een les of workshop kan een interactieve mindmap een creatieve en effectieve manier zijn voor lerenden om hun gedachten en verwachtingen in kaart te brengen. De docent heeft de mindmap dan voorgestructureerd met centrale thema’s of vragen gerelateerd aan de lesstof.

Een check-in past bij verschillende ‘evidence-informed’ didactische richtlijnen (bijvoorbeeld rond actief verwerken en betrokkenheid). Je vindt online ook diverse onderzoeksartikelen over check-ins binnen het onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *