Over het belang van het bieden van ondersteuning op het gebied van zelfregulering bij blended en online learning

Er wordt een groter beroep gedaan op zelfregulering, als lerenden online leren (al dan niet in combinatie met leren via bijeenkomsten). Lerenden hebben immers meer autonomie bij het leren. Niet elke lerende kan daar even goed mee omgaan. Het bieden van ondersteuning daarbij kan echter leiden tot betere leerresultaten.

Dat blijkt uit het artikel Self-regulated learning support in flipped learning videos enhances learning outcomes van David van Alten, Chris Phielix, Jeroen Janssen en Liesbeth Kester dat onlangs is verschenen in het gerenommeerde tijdschrift Computers & Education.

David van Alten en collega’s geven aan dat lerenden bij zelfgereguleerd leren actief hun kennis, gedrag en motivatie tijdens het leren reguleren en monitoren. Lerenden hanteren daarvoor bewuste strategieën en doelgerichte processen. Deze lerenden hebben het vermogen en de motivatie om na te denken over hoe, wat en waarom ze leren, om zo hun leergedrag te controleren. Naarmate lerenden over meer autonomie kunnen beschikken ten aanzien van hun leren, des te meer een beroep wordt gedaan op de mate van zelfregulering. Voorkennis van lerenden en de mate van tevredenheid met de digitale leeromgeving en de wijze van ondersteunen kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van ondersteuning bij zelfgereguleerd leren.

Eerder uitgevoerd onderzoek in primair en hoger onderwijs laat zien dat “video-embedded” ondersteuning op het gebied van zelfgereguleerd leren tijdens de leeractiviteiten voorafgaand aan bijeenkomsten zelfregulering kan bevorderen en kan leiden tot betere leerresultaten. Daarbij gaat het dan om aanwijzingen en expliciete instructie binnen de video, zoals vragen als “leg uit wat je nu hebt geleerd”. De onderzoekers hebben dit nu ook onderzocht binnen het voortgezet onderwijs (115 lerenden in vijf klassen, 13-14-jarigen), waar het concept van de flipped classroom is toegepast.

Zij hebben in hun studie lerenden aanwijzingen gegeven over wanneer zelfregulering positief werkt en laten zien hoe lerenden zelfregulering kunnen toepassen, en waarom het belangrijk is. In tabel A1 kun je zien welke aanwijzingen wanneer zijn gegeven.

Van Alten cs hebben een positief effect van ondersteuning op het gebied van zelfgereguleerd leren op de leerresultaten gevonden, maar kunnen dit niet verklaren door verschillen op het gebied van het zelfregulerend vermogen van lerenden. In de discussieparagraaf van hun artikel gaan ze uitgebreid in op mogelijke verklaringen.

De lerenden waren over het algemeen positief over de didactische aanpak binnen het concept van de flipped classroom, maar er waren lerenden die een hekel hadden aan zelfgereguleerd onderwijs. Een mogelijke reden is dat lerenden al wisten waarom en hoe ze strategieën op het gebied van zelfregulering moesten toepassen. Een andere mogelijke reden is dat het toepassen van deze strategieën moeilijker is dan het niet toepassen ervan, en meer inspanning vergt.

De onderzoekers concluderen dat ondersteuning op het gebied van zelfregulering positief werkt, maar dat je goed moet nadenken over het ontwerp hiervan (zoals frequentie en inhoud van de aanwijzingen).  Mogelijk kunnen de positieve effecten van de ondersteuning teniet gedaan worden als lerenden hier met tegenzin gebruik van maken.

De relevantie van dit onderzoek is m.i. groot, zeker nu we in toenemende mate online en blended learning inzetten. Ik vraag me bijvoorbeeld af of onderwijsinstellingen en docenten tijdens het coronaonderwijs veel aandacht hebben besteed aan ondersteuning op het gebied van zelfregulering. Het bieden van deze ondersteuning is dus van belang. Maar we moeten ook goed nadenken over de wijze waarop deze ondersteuning wordt gegeven.

 

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *