Overwegingen bij en tips ten aanzien van het reduceren van uitval bij MOOCs

Ik heb al vaker betoogd dat je massive open online courses niet mag vergelijken met gewone cursussen. Dat geldt in het bijzonder voor de zogenaamde ‘uitval’. Je moet m.i. wel voorkomen dat deelnemers voortijdig stoppen met de MOOC, als men dat eigenlijk niet wil. Welke maatregelen kun je nemen?

Dropout
Foto: Michael Kellen

Mensen nemen om verschillende redenen deel aan een MOOC:

 • uit nieuwsgierigheid (bijv. wat is een MOOC?),
 • om kennis te maken met of zich te verdiepen in een nieuw onderwerp,
 • om bij te blijven op het eigen vakgebied
 • en/of vanwege een certificaat.

Een deel van de mensen dat zich inschrijft voor een MOOC, neemt uiteindelijk niet deel. Van degenen die wel starten met de MOOC, houdt maar een klein deel het tot het einde toe vol. Ook hierbij zijn meerdere redenen aan te wijzen, zoals:

 • Persoonlijke redenen zoals ziekte of -vooral-  moeite om deelname te combineren met werk, privé en eventueel andere opleidingen (andere prioriteiten).
 • Een onvoldoende stimulerende omgeving.
 • Men heeft niet de intentie om de MOOC af te ronden.
 • Men heeft de persoonlijke leerdoelen behaald.
 • De manier van leren spreekt niet aan.
 • De inhoud van de cursus sluit onvoldoende aan bij behoeften en verwachtingen.
 • Het ontwerp van de cursus sluit niet aan bij behoeften en verwachtingen (doorlooptijd, studiebelasting, type leeractiviteiten, enzovoorts).

Als opleidingsinstituut/onderwijsinstelling heb je op een aantal van deze redenen invloed. Bijvoorbeeld:

 • Je kunt verwachtingen ten aanzien van de MOOC helder maken (inhoud, ontwerp, manier van leren).
 • Je kunt deelnemers aan eigen cases en persoonlijke leervragen laten werken.
 • Je kunt ervoor zorgen dat inhoud en ontwerp van de MOOC betekenisvol voor de beoogde deelnemers zijn.
 • Je kunt bij het ontwerpen expliciet rekening houden met drukke agenda’s van werkende professionals.
 • Je kunt de vrijblijvendheid van de MOOC reduceren. Ik kom hier uitgebreider op terug.

Een handige tip is ook dat je bij de start van de MOOC expliciet aan deelnemers vraagt waarom zij deze MOOC volgen en of zij van plan zijn deze MOOC af te maken. Volgens Patricia Campbell heeft deze vraag bij Coursera-cursussen geleid tot een reductie van de ‘dropout rates’.

Alleen deelnemers die van plan zijn om de MOOC af te maken maar dat uiteindelijk niet doen, zou je m.i. als ‘uitvallers’ mogen beschouwen. Een MOOC afmaken is m.i. ook wat anders dan een certificaat behalen. Overigens moet je je ook realiseren dat er altijd sprake is van een kloof tussen intentie en daadwerkelijk gedrag. Formuleer op basis van deze inventarisatie daarom hoeveel deelnemers naar verwachting de cursus gaan afmaken. Stel: van de 500 deelnemers zeggen er 50 vast van plan te zijn om de cursus af te maken. je kunt dan bijvoorbeeld inschatten dat 40 dat ook daadwerkelijk doen. Aan het eind kun je onderzoeken in hoeverre die verwachtingen zijn uitgekomen. Als 30 deelnemers de cursus hebben afgemaakt heb je een uitval van 25% (30 van de verwachte 40).

Vrijblijvendheid reduceren

Het is gemakkelijk om je in te schrijven voor een MOOC, om vervolgens niet deel te nemen. Er zijn geen consequenties aan verbonden. Je kunt deze vrijblijvendheid echter reduceren:

 • Je kunt geld vragen voor een MOOC. Het is echter de vraag of dan ook sprake is van een MOOC. Hoe ‘open’ is de MOOC? Geld vragen voor certificering is een ander verhaal. Bovendien meent Campbell dat daar dan ook iets tegenover moet staan (zoals studiepunten). Het betalen van een bepaald bedrag blijkt ook lang niet altijd een voldoende motivatie te zijn om het vol te houden.
 • Laat lerenden bij de start hun leerdoelen expliciet maken. Dat vergroot het committment.
 • Beloon tussentijds behaalde mijlpalen (bijvoorbeeld gemaakte opdrachten). Je kunt ook onverwacht belonen, door bijvoorbeeld de meest originele discussiebijdrage te waarderen met een boek. Badges worden ook vaak gebruikt voor tussentijdse beloningen.
 • Bevorder binding, zonder dat lerenden persé aan ‘sociale activiteiten’ hoeven mee te doen.
 • Certificeer de MOOC. Lerenden beschouwen een certificaat als waardering van een inspanning (impuls voor het zelfvertrouwen). Bovendien kunnen werkgevers zo’n certificaat ook beschouwen als illustratie van een investering in de professionele ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het Registerleraar.nl. Ik vind het belangrijk dat certificering plaatsvindt op basis van prestaties, en niet op basis van ‘aanwezigheid’. Je kunt voor een certificaat ook best geld vragen (de vraag is wat een acceptabel bedrag is).
 • Geef als opleiding vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding als je studenten een MOOC hebben afgerond. Je moet er daarbij wel op vertrouwen dat de betreffende student de MOOC daadwerkelijk heeft afgerond. Volgens Campbell kan technologie hierbij een ondersteunende rol spelen. Zij meent dat universiteiten in toenemende mate MOOCs zullen erkennen indien men studiepunten meer op basis van bekwaamheden in plaats van ‘traditional seat time’ gaat verstrekken. Campbell stelt:

  If you can take MOOCs for nominal fees and have that credit successfully transfer into a university toward your degree completion, this may be one way to save some money while simultaneously achieving your goal of degree attainment.

   

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.