Blog Archives

Voortijdige uitval via learning design reduceren

Drop-out oftewel voortijdige uitval heeft vaak vele redenen. Nu online leren binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs vaker wordt toegepast, bespeur je de angst dat dit ten koste kan gaan van meer voortijdige uitval. Via het ontwerp van je onderwijs kun je ‘drop-out’ echter helpen reduceren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Potentie en impact van Artificiële Intelligentie op onderwijs nog onduidelijk

Er is terecht veel aandacht voor de gevolgen van artificiële intelligentie (AI). AI is spannend, boeiend en soms ook eng. Tal van sectoren en processen hebben ermee te maken. De impact op (hoger) onderwijs is vooralsnog beperkt, al zijn er op het gebied van het tegengaan van voortijdige uitval hoopvolle resultaten te melden.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe onderwijsinstellingen chatbots kunnen gebruiken om voortijdige uitval van lerenden te voorkomen

Onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in maatregelen die ertoe moeten bijdragen dat minder lerenden voortijdig uitvallen. Toch zijn de ‘drop out’-cijfers nog steeds hoog. In de VS kijken onderwijsinstellingen nu ook naar het middel van chatbots om lerenden te behouden voor de opleiding en instelling.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hoe kun je ervoor zorgen dan deelnemers online cursussen vaker met succes afronden?

Massive open online courses zijn van oudsher berucht om hun lage ‘completion rates’. Tegelijkertijd hebben deze MOOCs ook veel kennis opgeleverd over wat je kunt doen aan de relatief hoge uitval bij online cursussen.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Hoe kun je uitval bij online leren tegen gaan?

Bij online leren hebben we vaak te maken met relatief hoge uitval. Dat geldt niet alleen voor massive open online courses, maar ook bij andere vormen. Dit heeft met verschillende redenen te maken. Wat kun je doen om ‘drop-out’ bij online leren tegen te gaan?

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Hoe kun je er voor zorgen dat lerenden binnen een MOOC ‘bij de les’ blijven?

Dankzij het verzamelen van grote hoeveelheden data en analysetechnieken op het gebied van ‘machine learning’ beschikken we over meer mogelijkheden om potentiële uitvallers uit (grootschalige) online cursussen te identificeren. Vervolgens komt het aan op het plegen van effectieve interventies.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat komt er kijken bij het volgen van een MOOC? #NLE2015

Dit was de titel van een expertsessie die ik vandaag heb verzorgd tijdens editie 2015 van Next Learning.  In deze sessie ben ik met name ingegaan op wat een deelnemer zelf kan doen om voortijdige uitval uit een massive open online course (MOOC) te voorkomen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe kun je deelname aan een MOOC volhouden?

Het is bekend dat veel deelnemers aan een massive open online course eerder met deze MOOC stoppen dan zij aanvankelijk van plan waren. In deze blogpost wil ik verkennen wat je hier als lerende zelf aan kunt doen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

In welke mate heeft Thiel’s dropout club succes gehad?

Hoe vaak komt het niet voor dat een radicaal initiatief wordt gelanceerd, waar je vervolgens niets meer van hoort? Daarom vind ik het mooi dat The Chronicle of Higher Education terugblikt op Peter Thiel’s alternatieve programma voor ondernemende jongeren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Analyseer MOOC dropout

Een deel van de voortijdige uitval bij massive open online courses is niet te voorkomen, maar een ander deel ook wel. Je kunt dropout zelfs ook voorspellen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: