Blog Archives

Hoe kun je ervoor zorgen dan deelnemers online cursussen vaker met succes afronden?

Massive open online courses zijn van oudsher berucht om hun lage ‘completion rates’. Tegelijkertijd hebben deze MOOCs ook veel kennis opgeleverd over wat je kunt doen aan de relatief hoge uitval bij online cursussen.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Hoe kun je uitval bij online leren tegen gaan?

Bij online leren hebben we vaak te maken met relatief hoge uitval. Dat geldt niet alleen voor massive open online courses, maar ook bij andere vormen. Dit heeft met verschillende redenen te maken. Wat kun je doen om ‘drop-out’ bij online leren tegen te gaan?

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Hoe kun je er voor zorgen dat lerenden binnen een MOOC ‘bij de les’ blijven?

Dankzij het verzamelen van grote hoeveelheden data en analysetechnieken op het gebied van ‘machine learning’ beschikken we over meer mogelijkheden om potentiële uitvallers uit (grootschalige) online cursussen te identificeren. Vervolgens komt het aan op het plegen van effectieve interventies.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat komt er kijken bij het volgen van een MOOC? #NLE2015

Dit was de titel van een expertsessie die ik vandaag heb verzorgd tijdens editie 2015 van Next Learning.  In deze sessie ben ik met name ingegaan op wat een deelnemer zelf kan doen om voortijdige uitval uit een massive open online course (MOOC) te voorkomen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe kun je deelname aan een MOOC volhouden?

Het is bekend dat veel deelnemers aan een massive open online course eerder met deze MOOC stoppen dan zij aanvankelijk van plan waren. In deze blogpost wil ik verkennen wat je hier als lerende zelf aan kunt doen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

In welke mate heeft Thiel’s dropout club succes gehad?

Hoe vaak komt het niet voor dat een radicaal initiatief wordt gelanceerd, waar je vervolgens niets meer van hoort? Daarom vind ik het mooi dat The Chronicle of Higher Education terugblikt op Peter Thiel’s alternatieve programma voor ondernemende jongeren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Analyseer MOOC dropout

Een deel van de voortijdige uitval bij massive open online courses is niet te voorkomen, maar een ander deel ook wel. Je kunt dropout zelfs ook voorspellen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De deels manke vergelijking van MOOCs met een krant

Het fenomeen ‘drop out’ bij massive open online courses blijft de gemoederen bezighouden. Martin Weller meent dat je deelname aan MOOCs bijvoorbeeld niet zo maar mag vergelijken met het selectief lezen van een krant. Weller heeft m.i. een punt, maar ook weer niet.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Overwegingen bij en tips ten aanzien van het reduceren van uitval bij MOOCs

Ik heb al vaker betoogd dat je massive open online courses niet mag vergelijken met gewone cursussen. Dat geldt in het bijzonder voor de zogenaamde ‘uitval’. Je moet m.i. wel voorkomen dat deelnemers voortijdig stoppen met de MOOC, als men dat eigenlijk niet wil. Welke maatregelen kun je nemen?

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Uitval uit MOOC’s vergelijken met uitval uit traditionele cursussen is appels met peren vergelijken

Veel lerenden, die zich inschrijven voor een MOOC, ronden deze niet af. Je mag de resultaten van deze Massive Open Online Courses echter niet zo maar vergelijken met die van gewone cursussen, meent hoogleraar Tucker Balch.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: