Goed voorbeeld podcasting in het onderwijs

Onlangs heb ik me behoorlijk sceptisch uitgelaten over het educatief gebruik van podcasting. Maar nu ben ik een goed voorbeeld tegen gekomen (dankzij de weblog van Will Richardson)! Een docent van de Amerikaanse Brandon Middle School, George Mayo, laat leerlingen podcasts maken over hun schoolervaringen. Een mooi voorbeeld van een

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Just-in-time versus just-in-case leren

Binnen het reguliere onderwijs wordt veel kennis "overgedragen" voor het geval de lerenden dit ooit nodig hebben. Veel onderwijsvernieuwers, en met name zij die veel heil zien in (t)e-elearning, bekritiseren dit "just-in-case" leren. In plaats daarvan zouden lerenden feitenkennis moeten ontwikkelen op het moment dat ze dit nodig hebben ("just-in-time").

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Is de fase van desillusie voorbij?

In het artikel "Omzien in verwordering" heb ik een tijd geleden de ontwikkeling van e-learning beschreven, onder meer aan de hand van Gartners’ “Hype Cycle for Emerging Technologies”. Volgens het gerenommeerde research- en adviesbureau Gartner ontwikkelt nieuwe technologie zich altijd volgens een vast patroon waarin drie stadia te onderkennen zijn:a.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder

Renault implementeert Saba Enterprise Learning voor Frans dealernetwerk

Saba, volgens eigen zeggen "the leading provider of human capital development and management (HCDM)", heeft vandaag bekend gemaakt dat zij het Saba Enterprise Learning systeem met succes bij autofirma Renault heeft ingevoerd. De vierhonderd dealers van Renault in Frankrijk hebben via Internettoegang tot competentieprofielen en het (online) opleidingsaanbod. Renault wil

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Lees verder