Plenaire opening dag 2 #oeb19: Pushing the Technological Boundaries

Dag 2 van de OEB wordt altijd geopend met twee plenaire sessies. Eén is gericht op technology enhanced learning binnen arbeidsorganisaties. De tweede sessie richt zich op het onderwijs. Na lang aarzelen ben ik vanochtend naar de sessie over toepassingen en innovaties binnen het onderwijs gegaan.

Hoogleraar Gilly Salmon zat de sessie voor. Ik zal weer per spreker de belangrijkste wetenswaardigheden presenteren:

Shirley Alexander, hoogleraar leertechnologieën aan de University of Technology, Sydney. Zij is daar ook Deputy Vice-Chancellor & Vice President (Education and Students).

 • We staan op een omslagpunt in hoger onderwijs een belangrijke uitdaging zijn namelijk de hoge kosten van het onderwijs. In Australië bouwen studenten hoge schulden op, die zij deels niet kunnen aflossen. Dat geldt ook voor de VS en het VK. Die schulden nemen maar toe. Kan technologie worden gebruikt om deze kosten te reduceren? Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit?
 • De University of Technology heeft heel fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de campus? Maar wat gebeurt in die gebouwen?
 • Any lecture that can be replaced by recording, should be. Maak gebruik van meer actieve en effectieve manieren van onderwijs. Het gaat om actief leren. Om conversaties. Om samenwerken. Gebruik daar sessies voor. Feedback is essentieel. Leeractiviteiten (inclusief beoordelen) moeten ook betekenis hebben.
 • Wat studenten het meest waarderen in evaluaties zijn waardevolle interacties met docenten en andere studenten.
 • Slimme ontwerpen van ruimtes kunnen leiden tot kostenbesparing. Hoorcollegezalen zijn vervangen door ruimtes om samen te werken.
 • Door middel van learning analytics en instant feedback op academisch schrijven kan je de efficiëntie vergroten. Studenten klagen vaak over de feedback die zij krijgen. Tegelijkertijd houden docenten niet van beoordelen. Zij hebben een programma gemaakt dat het mogelijk maakt dat studenten automatisch feedback krijgen. Het programma AcaWriter kijkt bijvoorbeeld naar “rhetorical moves”.
 • Ze sturen ook semi-automatisch samengestelde mails om studenten persoonlijke feedback te geven.
 • Kijk vooral naar de nuttige toepassingen van leertechnologie (efficiëntie bevorderend, kwaliteit bevorderend).
 • Een tweede belangrijke ontwikkeling bij dit omslagpunt: werkloosheid onder afgestudeerden. In Australië zijn afgestudeerden relatief vaak werkloos. Richt je meer op bekwaamheden waar studenten iets aan hebben. Deze moeten dan ook beoordeeld worden. Ze gebruiken daar het programma Review voor.

slide

Bryan Alexander, Futurist, schrijver, onderzoeker en docent aan de Georgetown University. Heeft ook een eigen adviesbureau: Bryan Alexander Consulting.

 • Hij doet onderzoek naar trends.
 • Hoger onderwijs globaliseert. Studenten gaan niet meer bij één instelling studeren. Of krijgen we juist meer nationale colleges. Dit wordt bevorderd door nationalistische politici.
 • Klimaatverandering wordt de belangrijkste stimulans voor verandering. Dat bevordert globalisering (qua aanpakken). Of trekken we ons weer terug in onze schulp.
 • We leven langer, maar we krijgen ook minder kinderen. De samenstelling van de bevolking verandert.
 • Wat betekent dit voor onderwijs? Meer investeren in een leven lang leren. Er zullen meer ouderen deelnemen aan een leven lang leren. Ook ouderen gaan meer technologie gebruiken (o.a. spraaksturing).
 • Wat betekenen technologische ontwikkelingen voor het onderwijs? De leeromgeving wordt rijker, maar ook complexer. Lerenden ontwikkelen daar verwachtingen bij. Het vraagt ook om andere didactische aanpakken (o.a. co-creatie). Verder kan onderwijs meer toegankelijk worden. Open education gaat daarbij een belangrijke rol spelen.
 • Alexander ging ook in op robotisering. Een academische opleiding helpt mensen om te gaan met de vraagstukken op dit terrein.

Een aardig verhaal, maar wel wat oppervlakkig.

Laura Czerniewicz, directeur van het Centre for Learning and Teaching (CILT) en Centre for Higher Education Development (CHED) van de Universiteit van Kaapstad.

 • Er is sprake van een ‘confluence’ van digitalisering, marktwerking en dataficatie van het onderwijs. Dit beïnvloedt o.a. curricula. Hoger onderwijs wordt gezien als een business opportunity, als een interessante markt waar veel geldt in omgaat.
 • Het aantal ed-tech bedrijven groeit sterk.
 • Deze ontwikkelingen bevorderen ook een ‘platform economie’ binnen het onderwijs (de Amazon van onderwijs).
 • De spreekster ging ook in op de gevolgen van de ‘surveillance capitalism’ en het gebruik van data binnen het onderwijs. Bedrijven analyseren werk van studenten
 • Big Tech bedrijven zijn de nieuwe tabaksindustrie. Dat is zeer beangstigend. Maar dit ‘nieuwe normaal’ is te vermijden. Door verzet (doe er niet aan mee; kies bijvoorbeeld alternatieven voor bijvoorbeeld Google). Door onderzoek 9ook longitudinaal onderzoek), regulering (verplicht bijvoorbeeld dat duidelijk is dat een chatbot geen mens is; zorg voor beleid rond ethiek en learning analytics) en ‘re-imagination’ (blijf menselijk).
 • Aggregatie van data zorgt voor concentratie van macht. Je kunt lastiger kritisch onderzoek doen als het hoger onderwijs een sector is binnen de ‘gig economy’.
 • Ontwikkel alternatieve modellen van onderwijs (o.a. open education) die de toegankelijkheid van het onderwijs vergroten.

Hier is haar presentatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord