Potentiële bijdrage van leertechnologie aan versterking van het MBO

Vandaag organiseerde Wielinq de masterclass “Innovatie van het mbo-onderwijs door digitaal leiderschap” voor CvB-leden en directeuren in het middelbaar beroepsonderwijs. Ik heb in dit kader een college verzorgd over “Hoe kan leertechnologie het mbo versterken?”

Aan de hand van de casus van De Ontplooiing heb ik aangegeven dat een verkeerde implementatie en een verkeerd gebruik van leertechnologie kan leiden tot didactische drama’s.

Om dat te vermijden zul je

  • Een duidelijk beeld moeten hebben waarom je leertechnologie wilt gebruiken (en hoe?).
  • Zicht moeten hebben op belangrijke trends en hun betekenis.
  • Weten hoe ICT het onderwijs kan versterken.
  • Veel aandacht besteden aan de ‘menselijke factor’ .
    (en andere belangrijke aspecten die een rol spelen bij de implementatie, maar die ik vanmiddag niet heb besproken)

Redenen om ICT in het onderwijs in te zetten zijn met name het realiseren van een krachtige leeromgeving, flexibilisering, het verbeteren van zicht op de voortgang van het leren, het vergroten van de leeromgeving en het efficiënt organiseren en faciliteren van onderwijs. Uiteraard zul je lerenden ook bekend moeten maken met de technologieën binnen het vakgebied, waarbinnen ze worden opgeleid.

Daarbij moet je niet alleen vanuit je didactiek naar technologie kijken, maar ook vanuit technologische mogelijkheden en beperkingen naar je didactiek. Bij ICT in het onderwijs gaat het om de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van deze twee. Deze interactie kan van invloed zijn op je redenen om ICT in het onderwijs in te zetten.

Ik heb de aanwezigen ook gevraagd welke technologische trends de afgelopen vijf jaar van invloed zijn geweest op het mbo. Daartoe behoorden volgens de deelnemers eigen mobiele technologie, de opmars van draadloos internet en sociale media. Aan de hand van het Trendrapport van SURF heb ik zes belangrijke trends besproken. Ik heb daarbij wel aangegeven dat we niet altijd heel goed zijn in het op waarde schatten van de impact van technologische ontwikkelingen (overschatten en onderschatten komen voor). We hebben ook gediscussieerd over de vraag welke van deze zes trends de komende vijf jaar de meeste invloed zullen hebben op het mbo.

Invloedrijke technologische trends mbo 221117

Met behulp van de ‘first principles of instruction’ (pdf) van David Merrill heb ik vervolgens laten zien hoe ICT leren en doceren kan versterken.

Tenslotte ben ik ingegaan op de ‘menselijke factor’ die wat mij betreft cruciaal is voor de succesvolle toepassing van leertechnologie in het mbo. Daarbij hebben we het dan onder meer over de houding van medewerkers ten aanzien van ICT in het onderwijs en oorzaken van beperkingen van de veranderbereidheid.

Hier zijn mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: