Powering Up the Effectiveness of Blended Learning #OEB19

Vandaag mocht ik tijdens de OEB een drukbezochte panelsessie voorzitten waar vier organisaties hun ervaringen deelden met de toepassing van blended learning.


We hebben daarbij de volgende definitie gebruikt:

Blended learning: a mix of face-to-face and online teaching/training and learning activities, learning materials and tools. Face-to-face and online learning both are a substantial part (at least 30%) of teaching/training and learning activities. They reinforce each other.

Meghan Purdue, Digital Learning Fellow in the Digital Learning Lab, MITx

 • Zij gebruiken ervaringen en tools van online open learning voor campusonderwijs.
 • Meghan sprak vooral over hoe je blended learning kunt gebruiken voor kleine groepen studenten (bijv. kunstonderwijs). Zij willen ook blended learning gebruiken voor het ontwikkelen van 21st century skills (kritisch denken, lezen, schrijven, probleem oplossen, teamwerk). Een deel van die bekwaamheden komt vaak onvoldoende aan de orde in hun onderwijs (op het gebied van humanistiek, geschiedenis en kunst).
 • Zij hebben bijvoorbeeld samen met een universiteit in Japan synchroon online leren toegepast. De groepen werkten op afstand samen, en men kwam ook fysiek samen (in Japan). Groepen studenten werkten bijvoorbeeld samen aan een timeline project. Studenten moesten ook groepspresentaties houden. Ze leerden ook culturele drempels leren kennen, en communicatieproblemen aan den lijve ervaren.
 • Een andere ervaring had te maken met het ontwikkelen van leesvaardigheden. In teams hebben ze gewerkt met een annotatietool om documenten samen te bespreken en ook te zien waar anderen op letten. Docenten zien de producten voorafgaand aan de colleges en kan de output daarin gebruiken.
 • De initiatieven zijn positief geëvalueerd. Zowel door docenten als studenten.

Keld Hvam & Søren Bladt, Director of E-Learning and E-Didactics and senior lecturer at the International Business Academy in Kolding, Denmark.

 • Zij maakten eerst gebruik van f2f-leren, daarna van volledig online leren. Met e-learning houdt men zich al 25 jaar bezig. Dat werkt. Nu gebruikt men die ervaringen ook voor blended learning.
 • Problemen zijn wel: een beperkt niveau van student engagement en het terugdringen van uitval.
 • Ze hebben een vak ‘financieel management’ blended gemaakt: minder lessen (van 26 naar 21). Gelijke studielast, meer actief leren. Zij zijn gestart met een face-to-face module (relaties leggen, lerenden introduceren in de manier van leren), daarna asynchrone online activiteiten, vervolgens een webinar met online activiteiten, en daarna groepswerk (o.a. aan cases werken).
 • Keld en Søren gaven ook voorbeelden van activiteiten die zijn uitgevoerd. Ze zagen dat veel meer studenten hierdoor actief waren. Veel meer dan voorheen. Studenten realiseerden zich ook dat zij zich niet meer konden verbergen.
 • Het engagement was veel hoger, de resultaten waren veel beter, maar de docent heeft er wel veel ontwikkeltijd in gestopt. Die tijd win je terug. Maar dat duurt een tijd.

Jacob Rosch, Director of Ed Tech, Collège du Léman in Switzerland.

 • Hij heeft te maken met verschillende docenten (goede docenten met veel technologie, goede docenten zonder veel technologie, minder goede docenten met veel technologie, minder goede docenten zonder veel technologie). Als je een slechte docent veel technologie geeft, dan gooi je olie op het vuur. Docenten die didactisch goed zijn en technologie gebruiken, halen de beste resultaten. Daarna komen goede docenten die weinig technologie gebruiken.
 • Hoe bereik je die verschillende groepen? Hoe kun je investeren in didactische bekwaamheden en technologische bekwaamheden? Zij hebben dat gedaan via blended learning. Daarbij hebben ze vooral gekozen voor een coachend model van blended learning. Zij hebben workshops van drie dagen georganiseerd. Daarbij hebben ze voordoen onder meer toegepast en ook gestructureerde tijd om te creëren. Maak workshops ook aantrekkelijk (ruimtes, catering). Laat mensen zich belangrijk voelen.
 • De docenten moesten tijdens de workshop een blended learning unit maken en anderen daarvoor uitnodigen.
 • Ze hebben o.a. een framework ontwikkeld dat docenten handen en voeten geeft. Ook heeft men een checklist gemaakt waarmee docenten kunnen kijken of iets wel of niet blended learning is.
 • Als organisatie maak je ook een ‘implementatie dip’ mee. Na aanvankelijk enthousiasme voor blended learning, worden mensen meer enthousiast. Daarna neemt het enthousiasme als gevolg van positieve ervaringen weer toe.

Sandra Barteit, Computational Linguist , PhD of the Heidelberg Institute of Global Health, Heidelberg University

 • Zij is ingegaan op blended learning in een gezondheidsproject in Zambia. Ze hebben opleidingen voor klinisch assistenten aangepakt. De kwaliteit ervan moest verbeteren. Deze opleidingen waren ook zeer inefficiënt. Ook hebben ze onvoldoende materialen en docenten voor professionalisering.
 • Blended learning moest o.a. zorgen voor meer schaalbaar onderwijs. Het initiatief is fors gesubsidieerd.
 • Het e-learning platform dat men gebruikt kan ook offline worden gebruikt. Als materiaal werden virtuele patiënten gebruikt. Daar moet men diagnoses bij stellen. Lerenden hebben tablets gekregen waarop ook alle materialen staan.
 • Binnen het project hebben ze de ICT-ondersteuners geprofessionaliseerd. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het trainen van de eindgebruikers. Voor lerenden heeft men ook workshops georganiseerd waar zij content ontwikkelen. Zij hebben bijvoorbeeld zelf uitgezocht hoe zij ondertitels kunnen maken.
 • Zij hebben ook veel geïnvesteerd in professionalisering van docenten op het gebied van technologie en didactiek. Daarvoor hebben ze ook een online training ontwikkeld.
 • Verder hebben ze binnen het medisch centrum ook nieuwe rollen geïntroduceerd. Zij hebben onder meer onderzoek gedaan naar de ICT-acceptatie.

De belangrijkste geleerde lessen van de sprekers waren:

 • Het is mogelijk om de vaardigheden van de 21e eeuw te integreren in het klaslokaal op een manier die niet ten koste gaat van tijd of focus op de inhoud, maar die de klas meer kan engageren.
 • Blended learning heeft een echte plaats in deze inspanning, in het maken van ruimtes voor samenwerking buiten de klas, en voor het verbinden en zichtbaar maken van taken die voorheen onzichtbaar waren.
 • Een goed opgeleide leraar is de belangrijkste factor in het verhogen van de prestaties van de lerenden. Professionele ontwikkeling op het gebied van blended learning voorziet docenten van pedagogische kennis en technische vaardigheden om kwalitatief hoogwaardige face-to-face en online leerervaringen te ontwerpen. Professionaliseer, professionaliseer, professionaliseer.
 • Het lijdt geen twijfel dat peer-to-peer activiteiten lerenden motiveren, tijd besparen voor de docenten en dus middelen.
 • Door middel van e-learningactiviteiten zijn studenten over het algemeen actiever en kunnen docenten individuele lerenden gemakkelijker volgen en wordt hun leerproces zichtbaar.
 • Deel je onderzoek, volg de bestaande evaluatiekaders en deel je onderzoek met anderen .
 • Volg de inclusieve aanpak, met inbegrip van alle niveaus (faculteit, studenten, admin, enz.).
 • Verandering kost tijd (d.w.z. van face-to-face frontaal onderwijs naar blended learning curriculum, waarbij actief gebruik wordt gemaakt van e-learning).

Mijn reflectie:

 • Zorgvuldige aandacht voor een doordacht didactisch concept werkt.
  Het ontwikkelen kost veel tijd. Denk er niet te makkelijk over. Blended learning vraagt om een investering, die zich vervolgens terugverdient. Bij het Deense initiatief bijvoorbeeld na drie ‘runs’ van het programma.
 • Investeer in professionalisering van docenten. En kies daarvoor ook blended learning, op een actieve manier.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.