Praktische voorbeelden van blended learning

Med Kharbach vat in deze bijdrage zes artikelen samen van beschrijvingen van blended learning toepassingen, in diverse contexten. De diversiteit van blended learning komt daarbij duidelijk tot uitdrukking.

De afbeelding toont studenten die betrokken zijn bij gemengd leren, gericht op het reageren op noodsituaties in de publieke gezondheidszorg. De ene helft van de afbeelding laat studenten thuis zien die online een video bekijken en een toets maken. De andere helft toont studenten in een klaslokaal die praktijkoefeningen uitvoeren onder begeleiding van een docent. De compositie illustreert visueel hoe online leren en leren in de klas elkaar aanvullen.
DALL-E: De afbeelding toont studenten die betrokken zijn bij gemengd leren, gericht op het reageren op noodsituaties in de publieke gezondheidszorg. De ene helft van de afbeelding laat studenten thuis zien die online een video bekijken en een toets maken. De andere helft toont studenten in een klaslokaal die praktijkoefeningen uitvoeren onder begeleiding van een docent. De compositie illustreert visueel hoe online leren en leren in de klas elkaar aanvullen.

Blended Learning as a Potentially Winning Combination of Face-to-face and Online Learning: An Exploratory Study.
Carol Auster implementeerde screencasts in haar inleidende sociologiecursus, waarbij de traditionele structuur van klassikale tijd gehandhaafd bleef. Lerenden moesten als aanvulling screencasts in eigen tijd en plaats bekijken. Deze screencasts dienden als aanvulling op de lessen, bedoeld om discussies te verrijken en sleutelconcepten te herhalen.

Lessons Learned: Design and Implementation of Italian Blended Language Courses
Deze studie van Fabian et al. had betrekking op Italiaanse taalcursussen waarbij online modules voor grammatica en woordenschat thuis werden voorbereid. De face-to-face lessen richtten zich op conversatie en collaboratief werk. Het artijkel benadrukt het belang van integratie tussen online en F2F sessie, en beschrijft in hoeverre het ontwerp van het onderwijs is veranderd.

Blended Learning as a Transformative Pedagogy for Equity.
Mackenzie O’Connor Kaspar’s studie in een Engelse klas laat zien hoe blended learning betrokkenheid en discussie over maatschappelijke kwesties kan stimuleren. Studenten bestudeerden literatuur in combinatie met video’s over sociale thema’s, waarbij de nadruk lag op dialoog en samenwerking. Door de flexibele structuur konden studenten naar eigen voorkeur sociaal leren of zelfstandig werken. Uitdagingen worden ook besproken zoals studenten leren omgaan met vrijheid en het ontwikkelen van materiaal voor diverse leerpaden. Het blended learning-format stelde de docent in staat om individueel met studenten te werken, discussies in kleine groepen te faciliteren, en gerichte formatieve evaluaties uit te voeren.

Why Did You Blend My Learning?
Deze studie van Luna en Winters vergeleek studiesucces in een traditionele en een blended introducerende sociologie-cursus. De onderzoekers vonden geen significante verschillen in examencijfers. Wel liet de blended cursus meer verbetering zien bij pre-to-post tests, vooral bij studenten van kleur en niet-eerstejaarsstudenten. Zij leerden dus naar verhouding beter bij blended learning dan bij traditioneel leren (al kunnen hierbij natuurlijk tal van factoren een rol spelen).

Self-Determined Blended Learning: A Case Study of Blended Learning Design
De George‐Walker en Keeffe leggen de nadruk op een zelfgestuurde blended learning aanpak en gepersonaliseerde leerpaden. Studenten kregen aanzienlijke autonomie bij hun leren, met online en F2F componenten. De rol van de docent was meer als facilitator en mentor. Deze casestudy laat volgens Kharbach zien hoe blended learning kan worden gebruikt om de betrokkenheid en onafhankelijkheid van studenten te vergroten. Dit kan leiden tot effectievere en meer gepersonaliseerde onderwijsresultaten.

Using Blended Learning in Training the Public Health Workforce in Emergency Preparedness
In deze studie van Moore en collega’s werd blended learning toegepast in de training op het gebied van noodsituatie in de publieke gezondheidszorg. De combinatie van online en klassikale methoden bleek efficiënt en kosteneffectief, vooral in snel evoluerende vakgebieden zoals de openbare gezondheidszorg. Het grote aanpassingsvermogen en de efficiëntie maken blending volgens de auteurs tot een waardevol model voor het snel en effectief trainen van professionals in de gezondheidszorg, vooral op kritieke gebieden zoals paraatheid bij noodsituaties waar tijdige en uitgebreide training cruciaal is.

Mijn opmerkingen

Dit zijn op zich interessante cases. Het laatste artikel is jammer genoeg al behoorlijk oud. Verder refereert de auteur helaas een aantal keer aan ‘leerstijlen’ waarvan we weten dat het een hardnekkige mythe is (en m.i. geen goede reden om blended learning toe te passen).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.