Professionalisering Digitale geletterdheid ROC-breed aanpakken! #cvimc

Ashwin Brouwer (Friesland College) en Annet Smith van het Nova College werken al jaren met elkaar samen op dit terrein, onder meer door instructiematerialen met elkaar te delen. Tijdens sessieronde 6 van het CvI-congres gingen zij eerst in op de aanleiding, aanpak, de rol van mediacoaches en de effecten van deze aanpak.

Aanleiding voor meer aandacht voor professionalisering waren:

  • De AVG
  • Introductie van Office 365. Er wordt meer zichtbaar wie wat op welke manier heeft gedaan.
  • Introductie van Windows 10. Collega’s vonden het lastig om met een nieuwe Windows-versie te gaan werken.

Digitale geletterdheid is voorwaarde voor toekomstbestendig onderwijs. Het is de basis om daar aan te beginnen.

In hun sessie zijn Annet en Ashwin in gegaan op de aanpak. Betrokkenheid van onder meer onderwijs en marketing & communicatie is daarbij essentieel. Bij beide onderwijsinstellingen is hiervoor een programma professionalisering digitale geletterdheid ingericht. Het is geen feestje van ICT, maar een gemeenschappelijk iets. Volgens Ashwin moet je meerdere belanghebbenden hierbij betrekken. Dat is wezenlijk.

Een breed gedragen programma is geen garantie voor succes. Je hebt teams en management van teams daarbij nodig. En de bereidheid van leidinggevenden om mals pilotgroep te fungeren.

Een andere voorwaarde voor succes was dat men urgentie voelde om aan dit thema te gaan werken.

Ashwin en Annet hebben een kwalificatiedossier digitale geletterdheid ontwikkeld, met een basisdeel, profieldelen en keuzedelen (nog niet aan toegekomen). Verder zitten er kerntaken en werkprocessen is. Docenten vonden dit heel herkenbaar. Zij werken immers dagelijks met kwalificatiedossiers.

De opzet van het programma lijkt eveneens heel sterk op een gewone opleiding (inclusief begeleiding door mediacoaches en beoordeling). Online modules worden onder meer gebruikt als verdieping van starttrainingen. Daarbij is ook ruimte voor specifieke wensen van teams.

Bij beide instellingen is het aanbod niet verplicht, maar ook niet vrijblijvend. Meestal ervaren teams echter een duidelijke behoefte op dit terrein. Teams die hierin participeren zijn intrinsiek gemotiveerd en hebben dit onderwerp in teamplannen opgenomen.

Vervolgens mocht de zaal de nulmeting maken. Daarvoor heeft men Microsoft Forms gebruikt. Omdat men verwacht dat docenten die tool ook gebruiken. 425 collega’s hebben de 0-meting ingevuld.

Scoren medewerkers niet sociaal wenselijk? Het gaat echter puur om zelfreflectie. Dat hoort bij verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren. Bovendien vormen de resultaten vooral input voor gesprekken.

Mediacoaches (ook voor ondersteuners) spelen een belangrijker rol bij het bevorderen van digitale geletterdheid. Zij delen o.a. kennis en ervaringen via Teams. Gebruik daarvoor meerdere kanalen omdat conversaties anders chaotisch verlopen. De mediacoaches hebben ook deelgenomen aan bijeenkomsten voor eigen professionalisering.

Bij het Friesland hebben ze ongeveer 0,4 fte mediacoaching per 120 medewerkers. Het Nova College hebben zeven centraal aangestelde informatiespecialisten in dienst die decentraal ondersteunen.

Professionalisering door mediacoaches op dit terrein vindt vaak tijdens regulier overleg plaats (of tijdens geplande studiedagen).

Ashwin vertelde dat 40% aangaf laag te scoren bij de 0-meting. Tijdens de najaarsmneting scoorde 20% laag. Ok, het betreft een zelfevaluatie en je weet niet of het om dezelfde groep respondenten gaat. Toch zegt het wel iets.

Ashwin adviseert ook om veel verschillende leerinterventies te organiseren en kanalen te gebruiken. Veel collega’s blijven up to date via de LinkedIn-pagina van Ashwin. Soms blijken persoonlijke trainingen en begeleiding goed te werken.

Bij het Nova College zijn inmiddels 34 pilotteams gestart. Zij wilden hier graag mee aan de slag gaan. De belangstelling is groot. Positief is ook dat het directieteam en CvB als eerste pilotteam wilde fungeren. Opleidingsmanagers gaan in de opleidingen mee met hun opleidingsteam, als het gaat om het verbeteren van hun bekwaamheid.

Docenten zijn steeds minder terughoudend in het gebruik van ICT. Het zelfvertrouwen neemt toe. En men gaat ook meer nadenken over hoe ICT in het onderwijs ingezet kan worden.

Skillstown wordt gebruikt bij het Nova College als leeromgeving. Deze omgeving is in januari gelanceerd. Als een van de mogelijkheden om je te scholen.

Bezoek ook: https://socialmediainhetmbo.nl/category/office365/

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *