Programma digitale leeromgeving Zuyd Hogeschool de volgende fase in

Sinds eind september ben ik aan de slag als programmamanager bij Zuyd Hogeschool. Zuyd heroriënteert zich op de digitale leeromgeving. De afgelopen tijd stond in het teken van ‘kwartier maken’. Nu gaan we een nieuwe fase in.

DLO
De DLO als bodemplaat met componenten. Foto: simonprodl, Pixabay

We hanteren bij Zuyd de definitie van SURFnet die de digitale leeromgeving (DLO) omschrijft een samenhangend geheel van diensten en applicaties die studenten en docenten ondersteunen bij het leerproces en het onderwijs. De DLO bestaat dan uit verschillende componenten (functionaliteiten om een onderwijstaak uit te kunnen voeren), waarbij gegevens tussen applicaties kunnen worden uitgewisseld, terwijl de gebruiker het gevoel heeft binnen één omgeving te werken.

Directe aanleiding voor deze heroriëntatie is de overeenkomst met Blackboard die eind 2018 afloopt en niet zonder aanbesteding mag worden verlengd. Zuyd heeft daarom besloten een aanbestedingstraject te starten voor een ‘kern-LMS’ als hart van de DLO, waar andere applicaties mee geïntegreerd kunnen worden.

Ik heb me de afgelopen maanden bezig gehouden met het bepalen van de noodzaak van een DLO-programma, het werken aan een draagvlak voor het DLO-programma en de keuze voor een scenario voor een DLO. In een rapport beschrijf ik vijf scenario’s voor een DLO. Op basis van dit document heeft Zuyd gekozen voor het scenario waarin wordt uitgegaan van een (kern-)leermanagement systeem als ‘bodemplaat’ waar andere applicaties mee geïntegreerd worden (denk daarbij aan Office 365 of Mediasite). Tegelijkertijd willen we ook overlap in functionaliteiten van applicaties zo veel mogelijk voorkomen. De keuze voor een (kern-)leermanagement systeem kan dus ook gevolgen hebben voor andere applicaties.

Op 16 januari 2017 hebben we ook een heidag georganiseerd over een visie op blended learning en de bijdrage van de DLO daaraan. Tijdens deze heidag is onder meer gekeken naar belangrijke en haalbare succesfactoren voor de invoering van blended learning (en een DLO), naar de wijze waarop een DLO door ‘modelstudenten’ wordt gebruikt en naar modellen voor blended learning die met de DLO gefaciliteerd moeten worden.

De afgelopen week heeft het CvB groen licht gegeven voor de uitvoering van een programmaplan voor de periode maart-december 2017. In deze periode staat met name de aanbesteding van de ‘bodemplaat’ centraal. Een projectgroep is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan, en zal onder meer workshops voor docenten en studenten organiseren over de vraag aan welke eisen en wensen de kern van de DLO moet voldoen. We moeten veel documenten ontwikkelen, en vervolgens volgens een vaste procedure het kern-LMS aanbesteden. Testsessies met docenten en studenten maken een belangrijk deel uit van de gunning.

Voor meer informatie wijs ik graag naar de blogposts over dit programma bij de ICTO Community van Zuyd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord