Programma van eisen en wensen digitale leeromgeving

Begin maart is Zuyd Hogeschool gestart met het aanbestedingstraject voor een kern-leermanagement systeem. Deze weken zijn we bezig met het formuleren van het programma van eisen en wensen. In deze blogpost beschrijf ik de aanpak.

ontwerp

Foto: CreativeMagic, Pixabay

Het kern-LMS vormt het hart van de digitale leeromgeving. Aan welke functionele eisen moet zo’n kern-LMS voldoen, en wat zijn belangrijke wensen?

We kiezen er bewust voor om functionele eisen vrij specifiek uit te werken, en leveranciers geen globale vraag te stellen waarop zij hun oplossing kunnen presenteren. Dat betekent dat we een proces als peer feedback vrij specifiek uitwerken. De reden hiervan is dat de verwachte inschrijvers de noodzakelijke processen globaal allemaal kunnen faciliteren met hun kern-LMS. Het komt echter aan op de uitvoering, op de wijze waarop human-interaction design plaats vindt. We proberen daarbij te voorkomen dat we de eisen in termen van oplossingen formuleren, maar richten ons op user stories (hoe gebruikt een gebruiker het systeem, en met welk doel).

Om die functionele eisen en wensen in kaart te brengen, hebben we gekozen voor de volgende aanpak:

 • Een projectgroep heeft een uitgebreide concept-lijst opgesteld op basis van onze expertise op het gebied van ICT en leren. Deze lijst is van commentaar voorzien door een aantal mensen.
  We hebben een grote groep personen via mail, via een nieuwsbrief en via een blog uitgenodigd om zich in te schrijven voor één van zes workshops. De genodigden betreffen docenten, studenten en medewerkers die nauw betrokken zijn bij de digitale leeromgeving (zoals functioneel beheerders).
 • Degenen die zich opgeven voor deze workshops hebben de conceptlijst ontvangen, met een toelichting en criteria die zij kunnen gebruiken bij het maken van een afweging.
 • De workshop heeft de volgende opzet:
  • Inleiding op doel en proces.
  • We kijken we naar de helderheid van bestaande formuleringen en naar eventueel ontbrekende eisen/wensen.
  • We kijken naar de vraag waarom een formulering een eis dan wel een wens is.
  • De sessie eindigt met het individueel invullen van een checklist waarbij de aanwezigen een keuze maken tussen een eis en wens.

De input van de zes sessies gebruiken we voor het formuleren van een advies aan het College van Bestuur. Het CvB stelt het programma van eisen uiteindelijk vast.

Meer informatie over dit programma?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: