Projectonderwijs kan leiden tot betere leerprestaties

In Michigan is onderzoek gedaan naar de effecten van projectonderwijs op leerprestaties van leerlingen met een lage sociaal-economische status. De resultaten zijn veelbelovend, al waarschuwen de onderzoekers er terecht voor om deze uitkomsten te generaliseren.

collaboration

Foto: kdbcms, Pixabay

Nell K. Duke en Anne-Lise Halvorsen zijn verbonden aan twee universiteiten in Michigan. Zij doen onderzoek naar de effecten van projectonderwijs (project-based learning) op leerprestaties. In een afgerond onderzoek is gekeken naar de effecten van deze aanpak op leerprestaties op het gebied van ‘social studies’ (volgens mij vergelijkbaar met maatschappijleer en burgerschap) en naar gevolgen voor bepaalde aspecten van geletterdheid.

In het onderzoek zijn docenten van ‘high poverty’ scholen in twee groepen onderverdeeld. De experimentele groep verzorgde 80 lessen volgens projectonderwijs, de controlegroep verzorgde deze lessen op een klassikale manier (dit werd ook gemonitord). De docenten hadden nooit eerder met projectonderwijs gewerkt. Zij ontvingen gedetailleerde instructies. Wel was er enige ruimte voor het maken van keuzes door docenten en lerenden. Verder werd geïnvesteerd in professionalisering en ondersteuning op dit gebied, maar niet meer dan men regulier verzorgt in het betreffende district (nu wel toegespitst op projectonderwijs).

De onderzoekers hebben assessments ontwikkeld op basis van de standaarden van de staat Michigan. Deze assessments werden gecontroleerd door experts. Leerlingen van de experimentele en controlegroep hebben dezelfde assessments gemaakt, waarbij degenen die de toetsen nakeken niet wisten of een leerling deel uit maakte van een experimentele groep of van een controlegroep. Daarnaast hebben ook leerlingen met een hoge sociaal-economische status (van andere scholen) de toetsen gemaakt.

Op het gebied van vakinhoud en begrijpend lezen bleek de experimentele groep vervolgens significant beter te scoren dan de controlegroep:

In the PBL group, gains were 63 percent higher for social studies and 23 percent higher for informational reading than in the control group.

Op het gebied van ‘informational writing’ waren de verschillen niet statistisch significant, behalve bij docenten die de methode extra nauwkeurig toepasten. Interessant is ook dat de kloof tussen kinderen met een lage sociaal-economische status -die projectonderwijs kregen- en kinderen met een hoge sociaal-economische status (zonder projectonderwijs) kleiner werd.

Duke en Halvorsen concluderen dat hun benadering van projectonderwijs positieve effecten had op de leerprestaties vergeleken met traditionele instructie op arme scholen. Zij stellen ook terecht:

We do not claim that all versions of PBL work, or in all contexts.

De onderzoekers suggereren dat de effectiviteit te maken heeft met het rekening houden met standaarden en met het toepassen van effectieve instructiemethoden. Hoe meer docenten zich hielden aan de didactische aanpak, des te beter de resultaten. Dit zegt m.i. ook wat over het belang van docentprofessionalisering.

De auteurs concluderen dat projectonderwijs kan leiden tot betere leerprestaties van leerlingen met een lage sociaal-economische status. Verder onderzoek zal gericht zijn op het verkrijgen van begrip naar de specifieke omstandigheden die bijdragen aan de leerprestaties.

Ik vind dit een mooi onderzoek, met verstandig geformuleerde conclusies. Projectonderwijs wordt weleens bestempeld als niet effectief. Dat is niet terecht. We moeten meer zicht krijgen op welke didactische aanpakken in welke context en onder welke omstandigheden leiden tot goede resultaten. Op het gebied van didactiek is geen sprake van ‘one size fits all’.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: