Realiteit en perceptie bij technologie-ondersteund actief leren

De studie Is Reality in Conflict with Perception? The Impact of Technology-Enhanced Active Learning and Formative Assessment on the Formation of Pre-Service Teachers in the Social Sciences” heeft betrekking op de perceptie van aankomende docenten op het leerzame karakter van een meer activerende didactiek, waarbij technologie wordt gebruikt, versus klassikaal onderwijs.

een docent die activerende didactiek gebruikt met actieve deelname van studenten, terwijl de tweede een docent laat zien die een traditionele lezing geeft met gebruik van alleen pen, papier en een krijtbord.
DALL-E: een docent die activerende didactiek gebruikt met actieve deelname van studenten, en een docent die een traditionele lezing geeft met gebruik van alleen pen, papier en een krijtbord.

Onderzoekers hebben een kwantitatieve studie uitgevoerd onder 240 toekomstige docenten. Zij hebben gekeken naar verschillen in leerprestaties tussen een meer activerende op onderzoekend leren gebaseerde didactiek (ondersteund door een op learning analytics gebaseerde formatieve beoordelingsmethode) en een traditionele, op lezingen gebaseerde didactiek.

Toekomstige docenten die de meer activerende, technologie-ondersteunde, didactiek hanteerden presteerden beter dan degenen die de meer passieve didactiek toepasten. Desalniettemin waardeerden de toekomstige docenten die de eerste aanpak toepasten de dynamiek van de klas en de rol van de docent lager dan degenen in de traditionele groep. De onderzoekers suggereren dat actieve leermethoden betere leerprestaties tot gevolg kunnen hebben, maar dat ze desondanks mogelijk niet altijd positief worden gewaardeerd door lerenden (in dit geval docenten in opleiding).

Dit kan te maken hebben met terughoudendheid in het gebruik van technologie (bijvoorbeeld uit angst voor technische problemen), terughoudendheid om bestaande praktijken te veranderen en onbekendheid met de voordelen van meer actief leren.  De onderzoekers benadrukken de noodzaak van meer onderzoek naar de percepties en effectiviteit van actieve leermethoden, vooral in de context van het onderwijs in de sociale wetenschappen (veel onderzoek is uitgevoerd binnen andere contexten zoals “STEM”).

Verder zou je binnen docentenopleidingen aandacht moeten besteden aan  percepties en attitudes van studenten ten opzichte van nieuwe onderwijsmethoden. Aankomende docenten moeten ook bewust worden van de voordelen en uitdagingen van actief leren waarbij leertechnologie een belangrijke rol speelt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *