Reflectietoolbox: hulpmiddel om te leren reflecteren

Reflecteren is een belangrijk voor verdiepend leren. Toch is reflecteren niet onomstreden en best complex. De reflectietoolbox kan hierbij helpen.

Reflectietoolbox

Afbeelding: http://www.reflectietoolbox.nl/

Op de website van het Ixperium wordt deze week aandacht besteed aan de reflectietoolbox die is ontwikkeld door het Designteam Niveau2plus van ROC De Leijgraaf. Een team van docenten van deze mbo-instelling heeft samen met lerarenopleiders en onderzoekers van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen een site gemaakt waar docenten en lerenden diverse tools, werkvormen en handreikingen vinden ten behoeve van het reflecteren.

Lerenden vinden er o.a. bondige informatie over het nut van reflecteren. Docenten treffen er onder meer informatie aan over wanneer welke reflectievormen geschikt zijn voor welke situatie (van reflecteren op een periode, via reflecteren op een activiteit tot reflecteren in het kader van doorstroom).

Per reflectievorm en tool is een omschrijving opgenomen, wordt de werkwijze beschreven, zijn eisen geformuleerd en worden tips of voorbeelden gegeven. Een wat aparte categorie tools is de categorie “digitale tools”. Ook bij andere typen tools -zoals Audio-video-foto- worden namelijk digitale tools gebruikt.

Een zeer uitgebreide en informatieve site. De inhoud is m.i. ook relevant voor andere onderwijssoorten dan niveau 2 van het mbo.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: