Richtlijnen voor het gebruik van eigen devices in de klas

Volgens het recent verschenen Horizon-rapport nemen veel lerenden hun devices mee naar de onderwijsinstelling. Joshua Kim formuleert daarom drie richtlijnen voor het gebruik hiervan in de klas. Ik geef er commentaar bij.

iphone 6Veel studenten besteden met hun smartphones, tablets en laptops veel tijd aan niet-onderwijsgebonden taken. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van het leren. Daarom moeten docenten volgens Kim “progressive and flexible” antwoorden hebben op het risico van afleiding. Zijn richtlijnen -met mijn opmerkingen- luiden daarom:

 1. De docent heeft het recht en de verantwoordelijkheid om te bepalen en af te dwingen hoe ICT in de klas wordt gebruikt.
  Hij stelt dat deze richtlijn als nogal controversieel kan worden opgevat. Toch meent hij dat deze richtlijn cruciaal is om effectief les te kunnen geven. Docenten weten immers wat effectief onderwijs is.

  Being able to direct the students about when technology is used – even if the answer is that technology is never used – is necessary and appropriate.

  Op zich ben ik voor meer ‘studentgecentreerd’ onderwijs. Dat wil echter niet zeggen dat een lerende volledig zelfgestuurd kan leren. Zij zullen moeten leren zelfgestuurd te leren. Daarbij is het belang dat lerenden weten hoe zij effectieve leerstrategieën kunnen toepassen, en hoe belangrijk ‘focus’ is. Geef lerenden dus geleidelijk meer verantwoordelijkheid. Geef expliciet aan wanneer je ICT wel en wanneer je ICT niet in je les wilt inzetten. Wees daar zeer selectief in. Een bijeenkomst is vooral geschikt voor dialoog en verwerking, ook zonder ICT.

 2. Elk gebruik van technologie in de klas moet intentioneel zijn.
  Volgens Joshua Kim moet duidelijk en transparant zijn op welke manier eigen devices worden gebruikt. Maak duidelijk waarom je technologie gebruikt. Hij meent bijvoorbeeld dat het maken van aantekeningen op een device de slechtste toepassing is.

  The goal of class should be synthesis, context, connection, thinking, discussion, and debate – not information delivery.

  Informatie-overdracht kan op andere manieren plaatsvinden. Gebruik de klassikale situatie voor actief leren (zoals onderzoek, presentaties maken, discussies prikkelen).
  Ik kan me hier ook in vinden, al vind ik dat je ook terughoudend moet zijn in het verstrekken van veel te bestuderen video’s, podcasts, etcetera. Wat betreft de term intentioneel: je kunt ook als doel hebben dat lerenden zich even ontspannen na een ingewikkelde opdracht. Dan kunnen lerenden best even een YouTube-video bekijken.

 3. Regels over het gebruik van ICT in de klas zouden lerenden moeten helpen bij het toepassen van ICT in hun dagelijks leven.
  Maak duidelijk waarom en hoe je ICT gebruikt als docent. Dat helpt lerenden om zelf daarin keuzes te maken. Als je de redenen, waarom je ICT gebruikt, duidelijk maakt dan accepteren lerenden je keuzes beter. Wat mij betreft betekent dat ook dat je laat zien hoe je ICT kunt gebruiken voor informeel leren. Iets wat vooral belangrijk is, al lerenden de school hebben verlaten.

Ik zou hier eigenlijk nog één richtlijn aan toe willen voegen:

4. Spreek lerenden op een positieve manier aan op het gebruik van ICT.
Spreek dus niet in termen van ‘verboden’, maar herinner lerenden er bijvoorbeeld aan om na afloop      van de les de smartphone weer aan te zetten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord