Scenario’s voor onderwijs in 2030

Education in 2030‘ is een rapport van 60 pagina’s waarin vier ontwikkelingen worden beschreven die het onderwijs beïnvloeden. De samenstellers schetsen op basis van deze ‘drijvende krachten’ vijf mogelijke scenario’s voor de toekomst van het onderwijs.

Education in 2023De vier ‘drijvende krachten’ zijn:

  1. Wereldwijde groei gedreven door opkomende economieën. Opkomende markten blijven de groeimotor van de wereldeconomie. De opkomst zijnde landen worden geleidelijk meer aantrekkelijke omgevingen om te leven, te werken, en talent en investeringen aan te trekken, naarmate zijn instituties ontwikkelen, sociale stabiliteit bevorderen en hun macro-economische basis versterken.
  2. Mondiale demografische veranderingen. Elke dag groeit de wereldbevolking met ongeveer 200.000 mensen. Naar verwachting telt onze wereld tegen 2030 een miljard mensen meer dan nu. Deze ontwikkeling oefent een immense druk uit op bestaande onderwijsmodellen om op een effectieve en duurzame manier op te schalen.
  3. Toekomstige arbeidsmarkt en vereiste bekwaamheden. Er is sprake van grote onzekerheid over de toekomst van werk, de impact van digitalisering en de meest effectieve en efficiënte manieren voor de samenleving om menselijk kapitaal te ontwikkelen om de gevolgen van automatisering hanteerbaar te maken.
  4. Impact van technologische vooruitgang. Artificiële intelligentie, machine learning en gedecentraliseerde blockchain-technologie worden door menigeen als potentiele bedreigingen en kansen voor de ontwikkeling van menselijk potentieel gezien. De snelheid en wijze van deze ontwikkeling kan fundamentele aspecten van het onderwijssysteem transformeren, en mogelijk de manier waarop we leren radicaal veranderen (zo stellen de auteurs).

De vijf scenario’s zijn:

Scenario 1. Onderwijs zoals gewoonlijk

In 2030 toont de wereldeconomie een gestage groei, na een periode van trage productiviteit in de voorgaande tien jaar. Traditionele onderwijsinstellingen blijven de betrouwbare bron van leren en het meest effectieve middel voor banen en welvaart. Er is echter sprake van chronische vaardigheidstekorten in geavanceerde economieën die het gevolg zijn van demografische veranderingen, digitalisering en veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen leiden tot een enorme druk op traditionele instellingen.

Scenario 2. Opkomst van regio’s

In 2030 zijn wereldeconomieën steeds meer geïntegreerd langs regionale lijnen. Voor elke bevolkingsgroep biedt regionale samenwerking een manier om economische groei te ondersteunen, efficiëntie te bereiken en menselijk kapitaal beter in te zetten, terwijl unieke culturele en nationale identiteiten worden behouden.

Scenario 3: Mondiale reuzen

In 2030 heeft globalisering de wereld dichter bij elkaar gebracht, door de integratie van internationale handel, technologie, investeringen en menselijk kapitaal. Dankzij technologie is sprake van een ongekende onderlinge verbondenheid tussen populaties en een uitwisseling van ideeën en waarden tussen culturen.

Scenario 4. Peer-to-Peer

In 2030 is de wereldwijde ‘peer-to-peer’-economie mainstream geworden; het is een geaccepteerde manier om te leven, te werken, te leren en te verdienen. Het vertrouwen van de consument in grote instellingen is laag en het gedecentraliseerde netwerk handelt op basis van vertrouwen en betrouwbaarheid.

Scenario 5. Robo Revolutie

De vooruitgang en toepassingen van AI hebben tegen 2030 aanzienlijke economische voordelen opgeleverd voor de meeste landen ter wereld. Landen met tekorten op het gebied van vaardigheden en arbeid hebben AI-technologieën diep in veel industrieën geïmplementeerd, routinetaken geautomatiseerd en menselijk kapitaal vrijgemaakt voor activiteiten die meer waarde toevoegen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.