Scenario’s voor open badges #OWD2016 #blogsOWD

Open badges zijn een vorm van waardering van verworven kennis en/of vaardigheden. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar. Daarover werd tijdens de Onderwijsdagen een levendige discussie gevoerd.

Badges Carpe DiemJanina van Hees en Alexander Blanc van SURFnet zijn eerst ingegaan op wat badges zijn. Het zijn instrumenten waarmee je kunt aantonen dat je bepaalde, afgebakende, kennis of vaardigheden beheerst. Deze bewijzen kun je ook meenemen naar andere contexten. Ze zijn dus transportabel. Mozilla heeft hier een open framework voor ontwikkeld.

Inmiddels is er een Badge Alliance ontstaan waarin nieuwe specificaties zijn geformuleerd en waarbij ook sprake is van transitie naar het IMS Consortium dat verantwoordelijk is voor meerdere standaarden.

SURFnet onderzoekt of we in Nederland ook iets gezamenlijks kunnen doen rond badges. Denk daarbij aan een ondersteunende infrastructuur waarbij vooral gezamenlijke afspraken worden gemaakt waarvoor je badges krijgt en hoe badges zich verhouden tot diploma’s. Een behoorlijk ingewikkeld proces.

SURFnet onderscheidt drie scenario’s:

  1. Microcredentials: diploma’s worden opgedeeld in kleine stukken. Er is sprake van geaccrediteerd onderwijs. Dat past bij onderwijs op maat, maar is nu nog wettelijk niet nodig. Het vergt ook veel op het gebied van kwaliteitsbewaking. Toegepast op een leven lang leren kun je bijvoorbeeld denken aan badges als waarderingen binnen het lerarenregister.
  2. Badges als bewijs van informeel leren. Dit wordt vooral in Engeland toegepast, om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te waarderen.
  3. Badges als vorm van gamification. Badges worden dan vooral gebruikt om te motiveren bij online leren.

Badges zouden bijvoorbeeld ook een rol kunnen spelen bij het beoordelen van keuzedelen in het MBO of de ’21st century skills’. In de discussie werd ook aangegeven dat Nederlanders wellicht minder gevoelig zijn voor badges, of badges juist associëren met ‘kinderachtige’ toepassingen. Wellicht zou je eerder moeten spreken over ‘microcredentialing’.

Dit laatste fenomeen zou ook belangrijk kunnen zijn bij het bepalen van toelating of bij doorstroom naar of binnen de arbeidsmarkt.

Belangrijk bij badges is ook belangrijk dat sprake is van een online bewijs van vertrouwen (authenticiteit, koppeling aan identiteit). Het duurzaam ontsluiten en archivering van badges is ook een belangrijke taak. Wellicht is hier een taak voor SURF weggelegd, of kun je blockchain-technologie hierbij gebruikt worden.

Verder zijn er vragen over privacy (wie mag wat zien), en over het waarderen van de badge-uitgever. Je moet voor werkgevers inzichtelijk maken wat de waarde is van badges.

Er waren mensen in de zaal die er voor pleiten zaken niet te ingewikkeld te maken. Laat het aan de lerende zelf over, net als bij het e-portfolio. De reactie is echter dat, als je voor het eerste scenario kiest, je wel moet investeren in afspraken.

Volgens Frank Benneker is in de VS hier al een framework voor ontwikkeld dat wellicht na aanpassingen ook in ons land gebruikt kan worden.

Bekijk ook mijn video over badges.

Haat-liefde verhouding badges from Wilfred Rubens on Vimeo.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: