Stappenplan om leertechnologie voor je onderwijs te selecteren

Als docent heb je in potentie de beschikking over een enorm scala aan leertechnologieën. Hoe kies je de technologie die het beste bij jouw onderwijs past? Michelle D. Miller heeft daar een uitgebreid stappenplan voor samengesteld.

De stappen bestaan uit:

Wat heb je nodig om te beginnen?

Waar wil je de technologie voor gebruiken? Wat zijn je leerdoelen en leeruitkomsten? Wat zijn de moeilijkste aspecten of verbeterpunten van je onderwijs?

Wat zijn de mogelijkheden van leertechnologie?

Wat is er allemaal te koop/krijg? Miller waarschuwt om je niet te verliezen in definitiekwesties over wat leertechnologie is. Zij wijst op verschillende bronnen voor inspiratie. Raadpleeg bijvoorbeeld collega’s. Verder wijst zij op discipline-onafhankelijke leertechnologieën en op leertechnologieën die gebonden zijn aan een bepaalde discipline of vakgebied.

Wat wil je bereiken met de leertechnologie?

Wat zijn de verwachte resultaten van de inzet ervan? Concentreer je op de belangrijkste knelpunten. Wat wil je het liefste verbeteren? Gebruik “backward design” (begin bij je einddoelen). Maak keuzes ten aanzien van leertechnologie door de lens van ‘learning sciences‘. Kijk naar wat we weten over multimedia leren (Richard Mayer’s principes).

Houd rekening met de kosten.

Wat is de kosten-baten verhouding? Daarbij gaat het niet alleen om de financiële kosten. Privacy speelt hierbij ook een rol.

Wie heeft toegang tot de technologie en wie niet?

Is de leertechnologie te gebruiken voor mensen met een functiebeperking? Houd rekening met Universal Design for Learning? Hoe afleidend is de technologie?

Op basis van deze stappen heeft Miller een lijst met aandachtspunten gemaakt, als je aan de slag gaat met het selecteren. Daarnaast besteedt zij aandacht aan het verhelpen van veel voorkomende problemen (o.a. het gebruik van de leertechnologie op verschillende apparaten en het geven van ondersteuning), en geeft zij suggesties voor bepaalde leertechnologieën.

Een lijst met bronnen sluit de bijdrage af.

Miller kiest naar eigen zeggen voor een pedagogisch-didactische en praktische benadering bij de selectie van leertechnologieën. Zij heeft daar wel veel woorden voor nodig. Ik gebruik een checklist (één voor het onderwijs, één voor leren binnen arbeidsorganisaties) waarbij ik ook kijk naar de didactische toegevoegde waarde en beperkingen.Verder kijk ik naar de gebruikersvriendelijkheid, de kosten en naar privacy aspecten. Ik zal deze lijst op basis van Miller’s stappenplan wellicht aanvullen.

Op basis van Miller’s stappenplan krijg je overigens de indruk dat het om een individueel afwegingsproces gaat. Ik bepleit dat je hierover in teamverband afspraken maakt.

Daar komt bij dat je altijd te maken hebt met kaders van je organisatie. Als docent heb je bij sommige applicaties veel keuzevrijheid, maar bij andere applicaties minder keuzevrijheid.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: