Succesvol online leren vraagt om oriëntatie op online leren

Tijdens presentaties over het begeleiden van lerenden bij online leren, benadruk ik vaak het belang om lerenden voor te bereiden op de manier van leren. Hierover gaat ook het artikel Orienting Students to Online Learning: A Must for Student Success.

De auteurs stellen dat lerenden (vooral de eerstejaars) de tijd en gelegenheid moeten hebben om zich te oriënteren op het studeren. Bij online leren is dat niet anders. Onderzoek laat zien dat oriënteren op het studeren positief van invloed is op studiesucces. Het zijn vooral lerenden die afkomstig zijn uit achtergestelde groepen die hier baat bij hebben.

Volgens dit artikel zijn drie onderwerpen van belang als je een oriëntatieprogramma opzet.

Doelstellingen en inhoud van de oriëntatie

Daarbij gaat het om de doelen en inhoud van het oriëntatieprogramma. Hierbij kun je bijvoorbeeld een video gebruiken waarin bestuurders lerenden welkom heten. Het gaat er onder meer om dat lerenden vertrouwen krijgen, dat een ‘sense of community’ wordt bevorderd, dat lerenden bepaalde vaardigheden ontwikkelen die belangrijk zijn voor online leren (zoals kunnen plannen) en dat zij de beschikking krijgen over ondersteunende materialen.

Kenmerken en aanpak van het oriëntatieprogramma

  • Locatie. Verzorg het oriëntatieprogramma binnen de leeromgeving die ook gebruikt worden voor online leren.
  • Modaliteit. Maak je gebruik van asynchroon online leren of ook van synchroon, live, online leren? Wat wil je met de verschillende modaliteiten bereiken?
  • Interactieve leerobjecten. Maak geen gebruik van platte tekst, maar van interactieve materialen waarin ook meerdere media zijn verwerkt. Daar leren lerenden meer van.
  • Gefaciliteerd of zelfgestuurd. Idealiter participeren docenten actief in discussies met studenten.
  • Is sprake van een permanent oriëntatieprogramma of start je elk jaar een nieuwe editie? Ik ben voorstander van nieuwe editie. Het is vreemd en rommelig als lerenden zien dat andere lerenden bijdragen hebben geleverd, terwijl zij niet meer actief zijn binnen het programma. Je gaat niet interacteren met lerenden die je niet kent.

Wijze van beoordelen en eisen om het oriëntatieprogramma af te ronden

Hoe wil je het oriëntatieprogramma afronden? Wat moeten lerenden kennen en kunnen? De auteurs verwijzen hierbij naar de m.i. achterhaalde evaluatieniveaus van Kirkpatrick. Zij geven aan dat lerenden vaak een digitale badge ontvangen als zij een oriëntatieprogramma met succes afronden.

In het tweede deel van hun bijdrage beschrijven de auteurs een voorbeeld van een oriëntatieprogramma van één van de campussen van de California State University. Zij hebben een online cursus Learning Online 101 ontwikkeld die uit vijf modules bestaat. Het artikel bevat ook informatie over de resultaten van het programma (najaar 2019).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *