Suggesties voor het bevorderen van actief online leren

Lerenden leren effectief als zij leerstof actief verwerken. Bij online leren is dat uiteraard ook het geval. Daarom ben ik altijd geïnteresseerd in bijdragen waarin docenten hun ideeën en ervaringen hierover delen. Adriana Davis doet dat in Four Ideas to Spark Active Learning in an Online Classroom.

Haar suggesties zijn:

  • Maak gebruik van peilingen tijdens live, synchroon, online sessies. Lerenden kunnen dan relatief anoniem een reactie geven. Daarmee betrek je lerenden die terughoudend zijn in het geven van mondelinge reacties. Er zijn applicaties voor synchroon online leren met ingebouwde functionaliteiten. Anders kun je een applicatie als Mentimeter gebruiken in combinatie met tools als MS Teams. Je kunt hiermee onder meer checken of lerenden de uitleg hebben begrepen. Mijn opmerking: deze toepassing wordt breed ingezet. Je moet inmiddels zelfs waken voor een overdadig gebruik van online peilingen.
  • Schrijf een ‘brief’ aan toekomstige lerenden. Aan het eind van een periode of module schrijven lerenden een brief aan toekomstige lerenden waarin zij aangeven wat de belangrijkste concepten zijn die zij hebben geleerd, welke tips zij toekomstige lerenden willen geven en waarin zij suggesties doen die toekomstige lerenden helpen de leereenheid met succes af te ronden. Lerenden kunnen deze brief schrijven of via een videoboodschap -bijvoorbeeld via Flipgrid- samen stellen (spreken in plaats van schrijven). De resultaten kunnen ook worden gebruikt als toekomstige leerstof. Het gaat volgens Davis om een opdracht aan het einde van de leereenheid, waarmee lerenden alles wat ze in de leereenheid hebben geleerd kunnen analyseren en samenvatten. Mijn opmerking: dit is inderdaad een mooi toepassing. Veel LMS-en hebben inmiddels ook de mogelijkheid om korte video’s of audiobestanden te produceren.
  • Simuleer authentieke situaties. Volgens Adriana Davis kun je ook online bepaalde authentieke situaties nabootsen. Zij gebruikt in een universitaire cursus over strategie bijvoorbeeld online directievergaderingen waarin lerenden de rol van MT-lid spelen en beslissingen moeten nemen. Lerenden delen dan ook de rationale van deze beslissingen. Op deze manier oefenen lerenden presentatievaardigheden en analytische vaardigheden. De sessies worden afgesloten met een ‘debriefing’ over de genomen beslissingen, de geleerde lessen en overwegingen om acties een volgende keer anders te doen. De docent stelt vervolgvragen en geeft feedback. Het geven van feedback tijdens een debriefing is belangrijk zodat lerenden leren van fouten en misconcepties gecorrigeerd worden. Mijn opmerking: je moet uiteraard goed nadenken of de authentieke situaties, die voor jouw vakgebied relevant zijn, zich lenen voor een online simulatie. Niet alles wat je online zou willen doen, is mogelijk. Maar er kan vaak meer dan je denkt. Daarvoor moet je wel de didactische eigenschappen van beschikbare technologieën goed kennen.
  • Gallery walk. Een gallery walk is een wandeling waarbij lerenden eerst samenwerken en hun ideeën over een vraagstuk presenteren op soort poster. Vervolgens wandelen zij virtueel langs de posters en gaan met elkaar in gesprek over de inhoud. Davis heeft dit geprobeerd rond het onderwerp ‘emotionele intelligentie’ via break-out rooms in Zoom. Volgens haar werkt dit bepaald niet optimaal. Bij face-to-face sessies ontstaat namelijk een andere dynamiek omdat lerenden aandachtig de posters van andere lerenden bekijken en in een ronde cirkel om de poster zitten. Dit bevordert openheid van de discussie. Zij stelt dat niet elke face-to-face leeractiviteit binnen een online leeromgeving gebruikt kan worden. Je komt daar achter door te experimenteren. Mijn opmerking: tools voor synchroon online leren zijn hiervoor niet altijd geschikt. Tijdens de online editie van de OEB 2020 heb ik echter een gallery walk ‘gedaan’  in de VR-omgeving https://hubs.mozilla.com. Dergelijke omgevingen zijn hier meer geschikt voor. Je kunt deze leeractiviteit dus wel degelijk online uitvoeren, afhankelijk van de leertechnologie die je gebruikt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *