Tablets geven lerenden een stem, maar het gaat vooral om de schoolomgeving

Tablets kunnen lerenden een stem geven en communicatie mogelijk maken. Maar het is vooral de schoolomgeving die daarvoor open moet staan. Dat bewijst deze casus van een autistische tiener.

Via Facebook (via Christine Vanhooteghem) kwam ik net het artikel “Tablet geeft deze tiener een stem, en wat voor één” tegen. Deze bijdrage gaat over de Amerikaanse autistische tiener Dillan Barmache die zeer beperkte verbale communicatiemogelijkheden heeft. In het verleden leidde dat onder meer tot frustratie. Elke tiener wil immers gehoord worden.

Zijn school heeft hem aparte ondersteuning gegeven. Zo hebben zij Dillan een tablet gegeven, met daarop een app waarmee hij geschreven tekst kan omzetten in gesproken taal. Dit stelde hem in staat om tijdens zijn diploma-uitreiking een indrukwekkende afstudeerspeech te houden, waarin hij aandacht schenkt aan het belang van inzicht en ‘out-of-the box’-denken.

Deze casus illustreert dat nieuwe technologie méér is dan een middel. ICT kan dingen mogelijk maken, die zonder technologie niet te realiseren zijn (ICT als ‘enabler’).

Dillan’s moeder geeft in het interview (zie hieronder) echter ook aan dat je er met technologie alléén niet bent. Zij stelt terecht dat je voor dergelijke successen een schoolomgeving nodig hebt die een onconventioneel onderwijs programma wil en kan ondersteunen. Dan is pas echt passend onderwijs mogelijk. Pas dan doe je recht aan talenten die elke lerende heeft.

Het is te hopen dat Dillan’s vervolgopleiding ook zo’n schoolomgeving is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *