Blog Archives

Hoe kan leertechnologie bijdragen aan de evolutie van een documentatiecentrum tot leercentrum?

Documentatiecentra (en bibliotheken) hebben altijd een specifieke rol gehad op het gebied van leren en ontwikkelen. Er wordt vaker gesteld dat deze rol is uitgespeeld nu we dankzij internet de beschikking hebben over massa’s informatie. Een misvatting, als je het mij vraagt.

Lees meer ›

Tags: , ,

Keynote De leeromgeving van de 21ste eeuw (tenminste het begin ervan)

Vandaag mocht ik bij de bibliotheek in Den Bosch een keynote verzorgen tijdens de Bossche directeurendag. Het onderwerp was: De leeromgeving van de 21e eeuw. Ik ben daarbij ook ingegaan op mijn visie op de rol van de bibliotheek.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Initiatief Amazon rond verhuur boeken service voor studenten (#in)

Het al wat oudere artikel The Changing Publishing Landscape: Amazon Launches Textbook Rental while Borders Liquidates beschrijft enerzijds het faillisement van boekhandelketen Borders, en anderzijds de aankondiging van Amazon om e-boeken te gaan verhuren via de Kindle eTextbook Rental service.

Dat betekent dat een student een elektronisch boek bijvoorbeeld 30-365 dagen kan lenen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Bibliothecaris als herder binnen de informatiesamenleving (#in)

Volgens Chris Dawson spelen bibliotheken In de 21ste eeuw een belangrijke rol in het voorkomen van het ontstaan van een 'digitale onderklasse'.

Libraries need to become digital portals for those who lack computing access and broadband. Librarians must become shepherds to digital data for those who lack the resources (technological,

Lees meer ›

Tags: ,

Opkomende technologieën en services en hun betekenis voor het onderwijs

Tien jaar geleden heeft de Educause het Evolving Technologies Committee in het leven geroepen. Dit comité heeft als taak om nieuwe technologieën te verkennen, vooral in relatie tot hun betekenis voor het (hoger) onderwijs. Langszamerhand is men ook meer gaan kijken naar de wisselwerking tussen ICT en bijbehorende diensten. In What Technology?

Lees meer ›

Tags: , , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: