Opkomende technologieën en services en hun betekenis voor het onderwijs

Tien jaar geleden heeft de Educause het Evolving Technologies Committee in het leven geroepen. Dit comité heeft als taak om nieuwe technologieën te verkennen, vooral in relatie tot hun betekenis voor het (hoger) onderwijs. Langszamerhand is men ook meer gaan kijken naar de wisselwerking tussen ICT en bijbehorende diensten. In What Technology? Reflections on Evolving Services kijkt voorzitter Sharon Collins samen met de rest van het Evolving Technologies Committee naar vijf ontwikkelingen die daadwerkelijk verschil kunnen maken in ICT-dienstverlening voor het (hoger) onderwijs:

 1. Cyberinfrastructure and High-Performance Computing.
  Hiermee wordt bedoeld de sterk verbeterde infrastructuur die er voor heeft gezorgd dat meer geavanceerde toepassingen voor onderwijs en onderzoek mogelijk zijn geworden, tegen lagere kosten. De complexiteit van de cyberinfrastructuur is overigens wel vergroot, bijvoorbeeld als gevolg van onderwerpen als veiligheid en duurzaamheid.
 2. Open-Source Learning Management Systems
  Elektronische leeromgevingen (ELO) zijn bedrijfskritisch geworden voor onderwijsinstellingen (de auteurs spreken zelfs van "mission-critical"). Tegelijkertijd is het aantal commerciële ELO's volgens Collins cs verminderd, waardoor de angst voor monopolievorming is vergroot. Bovendien beperken commerciële ELO's de vrijheid van onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld als het gaat om het aanpassen aan specifieke wensen. Als reactie hierop zijn open source ELO's in opkomst, ook al hebben veel Chief Information Officers hier nog steeds (en ten onrechte) aarzelingen bij.
 3. Product Managers in IT organisaties
  Volgens Collins cs worden product managers steeds belangrijker voor organisaties die werken met interne klanten:

  As those organizations move toward an IT service management model, the product management position and/or the functions performed by product managers may become more prevalent.


  Product managers zouden ICT-afdelingen moeten helpen de focus te verleggen van technologie naar dienstverlening.

 4. Information Resource Management Technologies for Libraries
  In vogelvlucht bespreken Collins cs de veranderende rol van de bibliotheken, als gevolg van technologische ontwikkelingen. Zij concluderen:


  Libraries will be able to become less institution-centric and to reshape themselves as specialized components of multi-institution service providers, sharing resources and staff in collaborative environments. And users will be able to gain effectiveness and efficiency in teaching, learning, scholarship, and research through improved information discovery, access, management, and creation.

 5. IT Service Management
  Deze tak van sport wordt steeds belangrijker gevonden met het oog op een grotere betrouwbaarheid en betere prestaties van ICT, waarbij tegelijkertijd de kosten beter beheerst kunnen worden.

Collins cs blikken in In What Technology? Reflections on Evolving Services eveneens terug op de periode van tien jaar, waarin het Evolving Technologies Committee bestaat. Daarbij valt onder meer op dat maar liefst 62% van de onderzochte ontwikkelingen betrekking heeft op bedrijfsvoering, 28% op leren en onderwijzen en 10% op onderzoek. De auteurs stellen ook dat zij de invloed van Google op het zoeken en leveren van informatie hebben onderschat.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *