Blog Archives

Effectieve beroepspraktijkvorming. Pleidooi voor co-creatie van school en leerbedrijf (#in)

Het discussiestuk Effectieve beroepspraktijkvorming. Pleidooi voor co-creatie van school en leerbedrijf staat al langer op mijn 'waard om over te bloggen'-lijst. Bert van Veldhuizen schetst namens 'OOG voor het MBO' hierin de contouren van een visie op praktijkleren in het beroepsonderwijs. In de diverse publicaties over beroepspraktijkvorming (BPV) ontbreekt zo'n visie vaak.

Lees meer ›

Tags: , , ,

OOG in OOG met OOG voor het MBO

OOG voor het MBO staat voor ‘Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO’.


Een groep onderwijskundig strategische denkers, al jaren op relevante functies werkzaam binnen de BVE sector, benadert de ontwikkeling van de sector op onconventionele wijze. Dat wil zeggen, dat gedacht wordt vanuit zowel deelnemersperspectief en de inhoud als vanuit het bedrijfsvoeringsperspectief,

Lees meer ›

Tags: , ,

Hoe ICT de efficëntie van het onderwijs kan helpen vergroten? (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Binnen het onderwijs wordt ICT vaak ingezet, zonder dat expliciet gekeken wordt of het gebruik ervan de efficiency kan verbeteren. Terwijl technologie op deze manier het (competentiegerichte) onderwijs ook kan versterken. Kun je bepaalde activiteiten sneller uitvoeren? Of wellicht niet meer? Het risico dat je namelijk loopt, is dat ICT 'erbij'

Lees meer ›

Tags: , , ,

Digitaal toetsen en competentiegericht leren (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Na aanvankelijk populair te zijn geweest, is het nut van digitaal toetsen bij de invoering van competentiegericht leren ter discussie gesteld. Niet terecht betoog ik in Digitaal toetsen en competentiegericht leren , editie elf uit de reeks Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?. Mits je deze applicaties maar didactisch zinvol in zet.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Digitaal toetsen en competentiegericht leren

Toetsen kunnen worden omschreven als het doen van een ‘meting’ met een bijbehorende uitspraak over de mate van beheersing van kennis en vaardigheid (zie Van der Zande, 2009). Vaak gaat het daarbij om een oordeel. Een toets kan echter ook worden gebruikt om te oefenen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Met ICT feedback geven op competentieontwikkeling (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Als je het hebt over het zichtbaar maken van en feedback geven op competentieontwikkeling met behulp van ICT, dan mogen de competentiemeters natuurlijk niet ontbreken. Deze instrumenten worden gebruikt om de competentieontwikkeling van leerlingen te monitoren. De laatste jaren hebben verschillende bedrijven en kenniscentra elektronische competentiemeters ontwikkeld.

In de reeks Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?

Lees meer ›

Tags: , ,

Met ICT feedback geven op competentieontwikkeling

Als je het hebt over het zichtbaar maken van en feedback geven op competentieontwikkeling met behulp van ICT, dan mogen de competentiemeters natuurlijk niet ontbreken. Deze instrumenten worden gebruikt om de competentieontwikkeling van leerlingen te monitoren. De laatste jaren hebben verschillende bedrijven en kenniscentra elektronische competentiemeters ontwikkeld.

Via die competentiemeters kunnen verschillende betrokkenen aangeven wat zij vinden van de competentieontwikkeling van de leerling.

Lees meer ›

Tags: , ,

Begeleiden met behulp van ICT binnen CGO (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Ik ben uiteraard nog niet klaar met de reeks Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?. De volgende uitgave gaat daarom over begeleiden met behulp van ICT binnen CGO. Ik beschrijf redenen waarom je ICT zou moeten inzetten bij begeleiding van leerlingen. Beperkingen zijn er ook.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Begeleiden met behulp van ICT binnen CGO

Er wordt wel eens gesteld dat leerlingen bij competentiegericht onderwijs aan hun lot worden overgelaten. Niets is minder waar, als tenminste sprake is van kwalitatief goed competentiegericht onderwijs. Wel is sprake van minder klassikale instructie, in vergelijking met het vakgerichte eindtermenonderwijs. Daarentegen zal er meer gebruik worden gemaakt van individuele en groepsgewijze begeleiding van leerlingen:

  1. Trajectbegeleiding of loopbaanbegeleiding.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Samenwerkend leren met behulp van ICT binnen CGO (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

In de reeks Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken? heb ik tot dusver vrij weinig aandacht geschonken aan samenwerkend leren met behulp van ICT. In de achtste bijdrage uit deze reeks wil ik dat graag goed maken. Want samenwerkend leren is vanuit het oogpunt van didactiek belangrijk,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: