Blog Archives

Mastodon: een nieuwe leertechnologie?

Het is ondoenlijk om bij elke nieuwe technologie stil te staan, en je af te vragen wat de betekenis ervan kan zijn voor leren. Ik wil dit wel doen voor Mastodon. Waarom?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Workshop Leren in een online community

Vandaag heb ik bij de Daelzicht Academie een workshop verzorgd over leren in een online community. Wat is essentieel voor het succes van een online community, en wat komt kijken bij de opzet van een online community?

Lees meer ›

Tags: ,

Tips bij bij start, opzet en gebruik van een learning community #nle2016

Ik heb helaas vandaag alleen de ochtend van Next Learning bij kunnen wonen. Behalve bij de keynote van Marc Rosenberg, ben ik bij een sessie van Daniel Jones van verzekeraar Zurich geweest. Deze ging over learning communities. Een learning community kun je omschrijven als een groep mensen met een gezamenlijke passie die met elkaar leert.

Lees meer ›

Tags: , ,

Community-based learning inbedden binnen het curriculum

Maatschappelijke stages kunnen leerzame leerervaringen zijn voor jongeren in het voortgezet onderwijs. In de VS spreken ze daarbij van ‘community-based learning’. Belangrijk aspecten daarbij zijn leerlinggecentreerdheid en inbedding in het curriculum.

Lees meer ›

Tags: ,

De petten van een community manager

Online communities kunnen worden gebruikt voor onder meer werkplek leren. Een community manager speelt daarbij vaak een belangrijke, faciliterende, rol. Volgens Sahana Chattopadhyay moet een community manager daarbij verschillende petten op kunnen zetten.

Lees meer ›

Tags: ,

Hoe kun je ‘social presence’ bij online leren bevorderen?

'Social presence' wordt vaak gezien als één van de belangrijke elementen bij succesvol online leren. Daarbij gaat het om een creëren van een leerklimaat waarin lerenden het gevoel hebben 'er niet alleen voor te staan'. Hoe kun je social presence bevorderen?

Lees meer ›

Tags: , ,

De kracht van menselijke verbondenheid voor blended en online leren

Het gevoel samen met anderen te leren, met anderen verbonden te zijn tijdens het leerproces, vormt een kritische succesfactor voor krachtige leerervaringen. Wat kunnen ontwerpers van blended en online leren doen om deze 'social presence' te bevorderen?

Lees meer ›

Tags: ,

Projectmatig leren en teamvorming binnen open online courses

Door gebruik te maken van projectmatig leren en teamvorming zou uitval bij al dan niet grootschalige open online cursussen gereduceerd kunnen worden, en kan de motivatie van lerenden worden bevorderd. Bij grootschalige cursussen zou dit echter automatisch gefaciliteerd moeten worden, omdat dit anders onbeheersbaar wordt. Howard Spoelstra, Peter van Rosmalen en Peter Sloep hebben hier een model voor ontwikkeld.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Faciliteren van communities: drie types

De opkomst van sociale media heeft gevolgen voor de wijze waarop leden van communities met elkaar interacteren. En ook voor de rol van de facilitator.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat bevordert en belemmert participatie in een online cursus?

Vijf factoren bevorderen of belemmeren participatie in een online cursus, die is opgezet als een community of practice. Die conclusie trekken de auteurs van het artikel Foundations of communities of practice: enablers and barriers to participation. Wat betekent dit voor docenten van online cursussen?

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: