Enkele relevante bronnen over online communityvorming en het bevorderen van binding (online)

Onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn er volgens mij de afgelopen maanden best goed in geslaagd online onderwijs te verzorgen waardoor lerenden zich cognitief konden blijven ontwikkelen. Zaken als binding en communityvorming blijken echter moeilijker online te bevorderen. De laatste tijd ben ik een aantal bronnen tegen gekomen die juist hierover gaan. En deze wil ik graag met jullie delen.

Studentsucces eerstejaars HO: sociale en academische binding #hoedan?

Rutger Kappe, lector bij InHolland, kijkt met name naar hoe je binding tussen studenten (met name eerstejaars) onderling en met de opleiding en haar docenten in het nieuwe studiejaar tot stand kunt brengen. Sociale en academische binding helpen onder meer bij het voorkomen van voortijdige uitval. Kappe onderscheidt formele sociale binding, informele sociale binding,  formele academische binding en informele academische binding.  Per vorm geeft hij concrete suggesties. Bijvoorbeeld: het organiseren van een online startfeest of het houden van korte, individuele, gesprekken met lerenden. Je kunt ook online speeddaten met docenten. Verder is er face-to-face het een en ander mogelijk, alleen niet op grote schaal.

Engagement to Autonomy: Four Strategies for Face-to-Face or Online Learning in First-Year Experience Courses

In deze bijdrage formuleren Paty Cantu en Hayley Kazen vier strategieën om vooral eerstejaars studenten meer te engageren, en van passieve ‘consumenten’ te veranderen in actieve lerenden:

  1. Werk in kleine groepen. Maak bijvoorbeeld gebruik van ‘break out rooms’ (synchroon en asynchroon) om lerenden te laten samenkomen om bepaalde taken of opdrachten uit te voeren.
  2. Deelnemen aan kleine groepsdiscussies. Een voorbeeld is de ‘stille conversatie’: plaats een afbeelding of citaat op een virtueel whiteboard. Elke groep krijgt een andere afbeelding of citaat. Met verschillende kleuren schrijft elke persoon in de groep een reactie op de afbeelding of het citaat. In de tweede ronde reageren lerenden schriftelijk op wat anderen hebben geschreven. Je zou hier bijvoorbeeld ook Padlet voor kunnen gebruiken.
  3. Problemen groepsgewijs oplossen. Bijvoorbeeld: de ‘mystery bag’. Presenteer een afbeelding van een mystery bag/box. Gebruik een animatie -dat kan bijvoorbeeld in PowerPoint- om het mysterieuze onderwerp te laten verschijnen. Vraag aan lerenden om na te denken over hoe het object zich verbindt met een bepaald onderwerp in de cursus. Elke groep rapporteert dan aan de klas hoe het object zich verhoudt tot het onderwerp van de cursus. Bijvoorbeeld, een afbeelding van fruit kan staan voor voedseltekorten als gevolg van de klimaatverandering (onderwerp van de cursus).
  4. Werken aan projecten. Je kunt lerenden ook online in groepjes onderzoek laten doen. Laat hen onderwerpen verkennen waarin ze als groep geïnteresseerd zijn, ter voorbereiding van een multimediaal project waarin de resultaten van hun onderzoek worden verwerkt.

Build your own community

Dit is een vrij toegankelijke online cursus van de Universiteit van Leiden (ontwikkeld in Articulate door Tanja de Bie). Je kunt deze asynchroon doorlopen, in vier uur tijd. Na afloop van deze training ben je in staat:

  • Een projectplan te maken voor een community dat je kunt presenteren aan je management.
  • Een ontwerp te maken voor een aantrekkelijke gemeenschap voor alle deelnemers.
  • Een gevoel van ‘social presence’ te creëren.
  • Verschillende moderatietechnieken toe te passen.
  • Een community te starten en uit te bouwen.
  • Te begrijpen hoe je een community kunt onderhouden en verbeteren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.