Workshop Leren in een online community

Vandaag heb ik bij de Daelzicht Academie een workshop verzorgd over leren in een online community. Wat is essentieel voor het succes van een online community, en wat komt kijken bij de opzet van een online community?

Wenger, McDermott en Snyder (2002) definiëren een community of practice als een groep mensen die een zorg, een aantal problemen of een passie delen, kennis en expertise via interactie delen, en dat voortdurend doen (ongoing basis). Uiteraard kun je dit prima ‘fysiek’ doen. Binnen veel organisaties is het echter een probleem om mensen regelmatig fysiek bij elkaar te brengen. Dan is een online community relevant.

Tijdens deze workshop ben ik onder meer ingegaan op kenmerken van een online community, en op het type leervragen dat binnen een online community aan de orde kan komen. Zo zijn online communities minder geschikt voor het kunnen toepassen van bekwaamheden, maar kunnen zij wel weer worden gebruikt om bekwaamheden te evalueren.

We zijn ook ingegaan op wat essentieel is voor het succes van een online community. Zo zal sprake moeten zijn van meerwaarde voor de individuele medewerkers, voor medewerkers als groep en voor de organisatie als geheel. Ook moet er sprake zijn van en gedeeld gevoel van urgentie, en moeten betrokkenen intrinsiek gemotiveerd zijn en gewend zijn om online met elkaar te communiceren.

Uiteraard kun je hier ook naar toe groeien.

Aan de hand van een opdracht zijn we ingegaan op enkele belangrijke vragen die je moet beantwoorden bij het initiëren van een online community.

Vervolgens ben ik ingegaan op de opzet van een online community en op de vijf fases die Gilly Salmon onderscheidt bij -onder meer- een online community. We zijn ook stil blijven staan bij de rol van een community manager.

Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn:

  • De wijze van participeren in een community.
  • Het belang van vertrouwen in een online community.

Deze workshop was de laatste van een aantal activiteiten die ik bij de Daelzicht Academie heb uitgevoerd als het gaat om werkplek leren met ICT. Daarom heb ik ook met de aanwezigen gekeken naar hoe zij van plan zijn het geleerde verder toe te passen. En de reacties vielen me niet tegen 😉

Hieronder vind je de publieke versie van de slides van deze workshop.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
3 reacties op “Workshop Leren in een online community
  1. Ank Boersma schreef:

    Ha Wilfred,

    “Ook moet er een gevoel van urgentie, en moeten betrokkenen intrinsiek gemotiveerd zijn en gewend zijn om online met elkaar te communiceren.” Deze zin uit je blog legt volgens mij precies de vinger op de zere plek als het gaat om online communities/online kennisdelen. Want hoe krijg je dit voor elkaar. We hebben binnen de hanzehogeschool met docenten hierover een brainstorm gehouden waar we gekeken hebben naar de sociale en organisatorische condities die ervoor zorgen dat je online kennisdeelt. Het gaf interessante inzichten. Als basis voor deze brainstorm hebben we dit artikel gebruikt: http://www.onthebrink.nl/wp-content/uploads/2013/07/condities_die_kennisdelen_faciliteren.pdf

Top

%d bloggers liken dit: