De bekwaamheden van de toekomst (#in)

In Future Work Skills 2020 beschrijft het Institute for the Future de belangrijkste krachten die van invloed zijn op arbeid, en de gevolgen voor bekwaamheden van werknemers.

De belangrijkste krachten zijn dan:

 • Mensen worden steeds ouder. Zij zullen steeds langer moeten werken om pensioenen betaalbaar te houden. Verder heeft dit gevolgen voor de gezondheidszorg, farmaceutische industrie en de life style-branche.
 • Machines en systemen worden steeds slimmer. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken, o.a. wat de toegevoegde waarde is van mensen ten opzichte van machines. Machines en systemen zullen met name ‘mensenwerk’ versterken, verwachten de auteurs.
 •  Nieuwe technologieën (sensoren, communicatietechnologie, processorkracht) helpen ons veel beter om te gaan met data, stellen ons in staat om patronen te herkennen, analyses te plegen en oplossingen voor vraagstukken te ontwerpen.
 • Nieuwe communicatiemiddelen en media stellen andere eisen aan onze digitale geletterdheid. De auteurs spreken van een ecologie van nieuwe media, die andere vragen stelt op het gebied van attentie, cognitie en digitale identiteit.
 • Nieuwe technologieën en sociale media leiden tot andere manieren van produceren en waardecreatie. Industrieën zoals de gamebranche zullen nieuwe organisatorische modellen introduceren.
 • Er is in toenemende mate sprake van globale interconnectiviteit. Dat vereist dat je om kunt gaan met een grote mate van diversiteit, en dat je je kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Volgens de auteurs leiden deze krachten er toe dan de volgende bekwaamheden belangrijk worden:

 • Het vermogen om betekenis te maken, om tot diepere inzichten te komen die helpen beslissingen te nemen. Machines zullen dit niet kunnen. Het gaat hierbij namelijk om impliciete kennis die niet gecodificeerd kan worden.
 • Sociale intelligentie (het vermogen om directe en verdiepende verbindingen met anderen aan te gaan).
 • Vernieuwend en adaptief kunnen denken. Buiten bestaande kaders denken is noodzakelijk om tot oplossingen voor complexe vraagstukken te komen. Werknemers zullen moeten reageren op onverwachte, unieke, omstandigheden.
 • In staat zijn om in verschillende culturele settings te kunnen werken.
 • In staat zijn om grote hoeveelheden data te vertalen in concepten, en ‘data-based reasoning’ te begrijpen. Daar valt ook onder: het kunnen begrijpen van de beperkingen van ‘computational thinking’.
 • Geletterd zijn om nieuwe media op een kritische en effectieve manier te gebruiken.
 • In staat zijn om concepten van verschillende disciplines te begrijpen en te gebruiken. Dit vereist ook dat je een leven lang leert.
 • Taken en werkprocessen voor gewenste uitkomsten ontwerpen en uitvoeren (design mindset).
 • Om kunnen gaan met een zware cognitieve belasting, onder meer door informatie effectief te cureren.
 • Productief en betrokken kunnen opereren in een virtueel team.

Tenslotte gaat het rapport summier in op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor individuen, onderwijsinstellingen, arbeidsorganisaties en beleidmakers. Individuen moeten bijvoorbeeld bereid zijn om een leven lang te leren. Het onderwijs zou onder andere meer aandacht moeten besteden aan zogenaamde ‘soft skills’, aan zaken als kritisch denken, het ontwikkelen van inzicht of analysevaardigheden, èn aan het integreren van digitale geletterdheid binnen het onderwijs.

Een mooi compact geschreven rapport. Je krijgt in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, en de gevolgen ervan voor bekwaamheden van werknemers.

Via o.a. Steven Verjans

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *