Effectiviteit van live online leren vergroten door op een gestructureerde manier gebruik te maken van break-out rooms

De laatste maanden wordt op grote schaal gebruik gemaakt van synchroon, live, online leren. Het leerzame karakter van deze sessies wordt waarschijnlijk verstrekt als je op een didactisch doordachte manier gebruik maakt van subgroepen.

Je kunt bij synchroon, live, online leren dikwijls werken met zogenaamde break-out rooms. Lerenden hebben dan de mogelijkheid om met elkaar samen te werken in online subgroepen. Applicaties als Adobe Connect, BlackBoard Collaborate, BigBlueButton, BlueJeans en Vitero ondersteunen deze toepassing. Als subgroep beschik je dan over de optie om met elkaar te praten en bijvoorbeeld samen te werken aan opdrachten.

Deze manier van werken heeft op zich belangrijke voordelen, al moet worden benadrukt dat nog weinig onderzoek is uitgevoerd naar het gebruik van subgroepen bij live online leren. Mits goed toegepast draagt deze manier van werken waarschijnlijk bij aan meer verdiepend leren, betere cijfers, langer onthouden van informatie, meer vaardigheden op het gebied van communicatie- en teamwerk, en een beter begrip van de professionele omgeving waarin lerenden zullen werken. Om deze voordelen te behalen zul je als docent echter een effectieve didactische structuur voor teamwerk moeten creëren.

Een case studie van Jeffrey Saltz en Robert Heckman van de Syracuse University laat zien dat Structured Paired Activity (SPA) de potentie heeft om als didactische structuur voor online groepswerk te dienen. SPA definieert een algemene manier om de rollen en activiteiten voor de deelnemers binnen de breakout-room te structureren. De aanpak fungeert als een soort script voor samenwerking. Lerenden weten op basis hiervan wat van hen wordt verwacht (voorzittend samenvatten, enzovoorts). In het onderzoeksartikel vind je de beschrijving van de rollen en de bijbehorende scripts.

De onderzoekers hebben deze aanpak toegepast binnen een data science cursus. In de beschrijving van de case studie lees je onder andere dat de synchrone online sessies 90 minuten duurden en dat lerenden 40 tot 50 minuten in subgroepen werkten. Zij hadden de beschikking over opties voor video conferencing, chat, screensharing en het delen van documenten.

Tijdens een periode van twee semesters zijn 104 break-out sessies gemonitord. De evaluatie is uitgevoerd op basis van ‘Hackman’s team effectiveness model’ en met name aan de hand van observaties en een vragenlijst.

Evaluating the effectiveness of a process

De case studie suggereert dat deze aanpak de betrokkenheid van lerenden vergroot en bijdraagt aan de effectiviteit van het proces. De coördinatie en focus binnen teams verbeterde nadat men SPA is gaan gebruiken. Verder werden de verantwoordelijkheden van de rol van observant uitgebreid, maar bleek ook dat groepen moeite hadden om van rol te wisselen.

De onderzoekers noteren verder de volgende voordelen:

 • Grotere tevredenheid van teamleden.
 • Lerenden denken dat deze aanpak leidt tot meer effectief leren (het is niet bekend of dit daadwerkelijk het geval is).
 • Verbeterde coördinatie en samenwerking.
 • Verbeterde productiviteit.
 • Meer bereidheid om samen te werken (lerenden houden lang niet altijd van samen leren).

Saltz, J., & Heckman, R. (2020). Using Structured Pair Activities in a Distributed Online Breakout Room. Online Learning, 24(1). doi:http://dx.doi.org/10.24059/olj.v24i1.1632

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
2 reacties op “Effectiviteit van live online leren vergroten door op een gestructureerde manier gebruik te maken van break-out rooms
 1. Jan schreef:

  Bedankt Wilfred, boeiend alweer. Voor de volledigheid: je vermeldt enkele tools. Ook het veelgebruikte (en soms onder vuur liggende) Zoom laat werken in breakoutrooms toe.

  • Wilfred Rubens schreef:

   Dat is correct. Er zijn ongetwijfeld nog meer applicaties die deze functionaliteit hebben. En Zoom krijgt al zoveel aandacht….

Top

%d bloggers liken dit: