Blog Archives

OpenU, DLWO en curriculum

Vandaag heb ik een bijdrage geleverd aan een seminar van de SURFAcademy over didactiek binnen de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO). Organisator Chris Blom had mij gevraagd om in te gaan op OpenU als casus van het curriculum. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van een spinnenweb.

Lees meer ›

Tags: , ,

Gepersonaliseerd leren en differentiatie

Barbara Bray stelt dat gepersonaliseerd leren wat anders is dan gedifferentieerde instructie. Zij bakent de begrippen individualisering, differentiatie en personalisering af. Daarbij valt op dat de lerende in toenemende mate invloed heeft op de inhoud en wijze waarop het leren plaats vindt. Is deze manier van leren geschikt voor alle lerenden?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Dit leer je niet op school

Je leert niet alleen op school, maar tijdens je hele leven. Seneca zou het gezegd kunnen hebben. De vraag “Wat heb je niet op school geleerd, maar had je willen weten toen je jonger was?” staat daarom centraal bij ‘They Don’t Teach You This In School’ (TDTYTIS),

Lees meer ›

Tags: , ,

Ontwerpen met modellen: hulpmiddel bij ontwikkeling online cursussen #CELSTEC #in

Bij de ontwikkeling van cursussen binnen elektronische leeromgevingen gaan docenten vaak pragmatisch aan de slag. Het gestructureerd ontwikkelen van cursussen kan echter leiden tot een forse kwaliteitsimpuls. Het rapport Ontwerpen met modellen van collega Gerard van den Boom biedt hiervoor docenten m.i. handvatten.

Lees meer ›

Tags: , ,

Rhizomatic learning: een nieuw onderwijsmodel? (#in)

Hoewel David Cormier al in 2008 schreef over Rhizomatic education, heb ik op mijn webblog nog nooit aandacht besteed aan dit begrip. Zijn blog post Rhizomatic Learning – Why we teach? is hier aanleiding voor. Cormier bekritiseert hierin het bestaande onderwijssysteem,

Lees meer ›

Tags: ,

Vormen data de kritische succesfactor van het onderwijs? (#in)

Drew Olanoff doet verslag van een bijeenkomst van voornamelijk startende e-learning bedrijven. Tijdens deze sessie kwam de noodzaak van onderwijsverandering naar voren, inclusief het geloof dat technologie een belangrijke rol kan spelen om deze onderwijsverandering vorm te geven.

Opvallend daarbij is dat het niet lijkt te gaan om het vormgeven van een ander type leeractiviteiten met behulp van ICT,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Heeft het onderwijs vooral oog voor de ‘donkere kanten’ van sociale media? (#in)

A Case for Using Social Media with Learning stelt dat sociale media veel potentie hebben voor leren, maar dat wellicht nergens zoveel scepsis bestaan ten aanzien van sociale media als binnen het onderwijs. Daar lijkt men vooral oog te hebben voor de 'donkere' kanten van sociale media. Auteur Tina Barseghian schrijft:

Rather than focusing exclusively on the problems,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Bring in the T: skypen met Koehler en Mishra (#in #tpacknl)

Tijdens het MARCHet-seminar verzorgden de bedenkers van het TPACK-model, Matthew Koehler en Punyra Mishra een presentatie over TPACK. Zij vertelden o.a. over het groot aantal publicaties dat internationaal over TPACK is verschenen. Vervolgens gingen ze in op hoe je TPACK kunt meten. Het model heeft diverse componenten die je kunt meten.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Bring in the T: ervaringen met TPACK (#in #tpacknl)

In sessie twee van het MARCHet-seminar stonden ervaringen met TPACK centraal. We begonnen onder leiding van Petra Fisser met het TPACK-spel. Drie enveloppes gingen rond: met kaartjes waarop stond content, technologie en didactiek. Uit elke enveloppe moesten we een kaartje trekken. Met behulp van die kaartjes mochten we onderwijsactiviteiten bedenken.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Bring in the T: innovatie en docentprofessionalisering (#in #tpacknl)

De eerste sessie, die ik tijdens het MARCHet-seminar bezocht, ging over de rol van innovatie.

Olle ten Cate van het onderwijsexpertisecentrum van het UMC Utrecht ging aan de hand van TPACK in op innovatie. Hij onderscheidde naast Technology, Teaching en Topics als vierde 'T' 'Transition'

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: