Het complexe landschap van modellen voor onderwijs en opleiden

Als je door je oogharen kijkt naar de wijze waarop onderwijs en opleiden plaats vindt, dan zijn daarbij verschillende modellen te onderscheiden. Het blijkt echter niet eenvoudig te zijn om daarin een ordening aan te brengen, is mijn ervaring.

Volgens Phil Hill is de wijze waarop onderwijs en opleidingen worden verzorgd sterk in ontwikkeling. In de blog post The Emerging Landscape of Educational Delivery Models probeert hij verschillende modellen in kaart te brengen.

Hij hanteert daarbij de volgende twee assen:

 1. Wie is verantwoordelijk voor het cursusontwerp?
 2. Modaliteit (van face-to-face tot volledig online).

Hill onderscheidt dan

  • Traditional Non-Profit Face-to-Face Programs
  • Non-Profit Online Programs
  • For-Profit, Both Face-to-Face and Online Programs
  • Competency-Based
  • Open Education Practices
  • Massively Open Online Courses, or MOOCs
  • Flipped Classroom

Een dappere poging. Ik heb ook behoefte aan een ordening. Het vergemakkelijkt de communicatie over e-learning en leren, en het maken van keuzes. Maar ik vraag me af of Hill’s vlag de lading van ons vakgebied dekt.

Als het gaat om blended of hybride leren, dan zijn er bijvoorbeeld al verschillende types te onderscheiden. En wat is het verschil tussen online leren en volledig online leren? Een ander belangrijk onderscheid is de rol van de verschillende betrokkenen bij het leren zelf (dat is wat anders dan cursusontwerp), en uiteraard het didactisch concept.

Daarbij speelt ook dat een model meer open of gesloten kan zijn. Bij een gesloten model is sprake van docenten en lerenden. Bij een open model is eerder sprake van een netwerk van betrokkenen (begeleiders, experts, novices, etc).

Een ander relevant aspect is de mate van formaliteit van aspecten als leerdoelen of leeractiviteiten. Of het type ‘cursus’ (van functiegerichte training tot leernetwerk). Ik vraag me ook af of Hill’s onderscheid tussen profit en non-profit in dit verband relevant is.

Als je deze overwegingen in acht neemt, dan kun je je afvragen of het wel mogelijk is om een 2D landschap van educational delivery models samen te stellen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *