Blended learning: het creëren van een optimale mix vereist samenwerking

Wanneer werkt blended learning het beste? Deze vraag probeert Michael Barbour te beantwoorden. In feite gaat het er daarbij om hoe je, gegeven jouw context, leerdoelen en didactisch concept, een leerarrangement samenstelt dat bestaat uit een zo optimaal mogelijke mix van leeractiviteiten, leermiddelen (inclusief technologie) en beoordelingsmethoden. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen

Lees verder

Moeten we Bloom’s taxonomie omkeren?

De taxonomie van Bloom is een vaak toegepast concept binnen onderwijsontwikkeling. Oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren vijftig, maar rond 1990 herzien. Volgens Shelley Wright deugt de (herziene) taxonomie van Bloom echter niet. Zij stelt voor deze taxonomie om te keren. Ik vraag me af of dit geen heilloze weg is.

Lees verder

Educatief ontwerpen met ICT

Vanavond verzorg ik een interactief gastcollege over het gebruik van ICT binnen het onderwijs. Doelgroep zijn studenten van de Masteropleiding Leren en Innoveren van de Hogeschool Utrecht. Deze studenten zijn werkzaam als docent, en moeten een educatief ontwerp maken voor hun eigen school of opleiding.

Lees verder