Wat kunnen we leren van storytelling?

Wat zijn de belangrijkste principes van storytelling? Die vraag staat centraal in 3 Key Elements of eLearning Storytelling. En net als bij gamification kunnen ontwikkelaars van online leren deze principes ook bij e-learning toepassen, zonder meteen aan digital storytelling te doen.

  1. Goede verhalen kennen een duidelijke samenhang en structuur. Deze kenmerken helpen de aandacht van de lerende vast te houden. Visueel ontwerp is hierbij belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld het gebruik van personages. Een online cursus over coaching, schrijft de auteur, kun je bijvoorbeeld vormgeven op basis van de ervaringen van een coach en een gecoachte professional. Volgens de auteur zijn er ook auteursomgevingen die storytelling ondersteunen.
  2. Goede verhalen zijn gedenkwaardig. Ook nu zijn het weer personages die maken dat verhalen blijven ‘hangen’. Volgens de auteur kun je bijvoorbeeld ook in online toetsen werken met personages. Bij een cursus over veiligheid kun je bijvoorbeeld een beveiliger met naam en toenaam gebruiken. Ik heb ook wel eens online leerstof over natuur gezien, waarin een boswachter de hoofdrol speelt.
  3. Goede verhalen gaan vaak over het overwinnen van problemen. Scenario’s, waarin personages vraagstukken moeten oplossen, helpen lerenden met het zich verplaatsen in de materie. Het vergroot de betrokkenheid en motivatie. De auteur geeft als voorbeeld het thema van gelijke kansen op de arbeidsmarkt waarbij een gehandicapte de hoofdrol speelt.

Goede verhalen raken vaak een gevoelige snaar bij lerenden. Daardoor zijn zij in staat de leerstof te verbinden met hun eigen ervaringen en opvattingen.

 

A propos: de auteur werkt bij een bedrijf dat een auteurstool helpt te implementeren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *