Hoe kun je ervoor zorgen dan deelnemers online cursussen vaker met succes afronden?

Massive open online courses zijn van oudsher berucht om hun lage ‘completion rates’. Tegelijkertijd hebben deze MOOCs ook veel kennis opgeleverd over wat je kunt doen aan de relatief hoge uitval bij online cursussen.

Voortijdige uitval heeft diverse oorzaken. Bij MOOCs heeft ‘drop out’ deels te maken met de intentie van lerenden om aan een MOOC deel te nemen. Lang niet iedereen start een MOOC met de verwachting deze volledig af te zullen ronden. Maar er zijn ook heel wat deelnemers aan MOOCs die voortijdig stoppen, ondanks dat men vooraf van plan is de online cursus daadwerkelijk af te ronden.

Ook daarbij zijn veel factoren in het geding, zoals persoonlijke omstandigheden. Je kunt echter ook als ontwerper van een online cursus maatregelen treffen om uitval te voorkomen. Amy Ahearn beschrijft in Moving From 5% to 85% Completion Rates for Online Courses zeven maatregelen.

1) Vraag vooraf commitment aan deelnemers. Bijvoorbeeld door een prijs te betalen. Een andere vorm van betrokkenheid vragen is deelnemers bij inschrijving een intake formulier te laten invullen waarop zij moeten aangeven hoe zij de cursusinhoud denken te zullen gaan toepassen. Verder kun je referenties vragen om deel te mogen nemen of een intakegesprek houden. Ahearn stelt:

When you build a sense of selectivity into registration, people generally value the subsequent experience more.

Bij haar bedrijf hebben ze gemerkt dat deelnemers die zelf voor een cursus betalen, twee keer zo vaak de cursus afronden dan deelnemers die de cursus gefinancierd krijgen. Om cursussen toch toegankelijk te houden, hanteert met gedifferentieerde prijsmodellen.

2) Vermijd dat deelnemers kunnen leren wanneer zij dat wensen binnen permanent beschikbare cursussen. Maak in plaats daarvan gebruik van een vaste en niet te lange doorlooptijd, en van deadlines. Als een cursus permanent beschikbaar is, dan leidt dit al snel tot uitstelgedrag (ook als deelnemers ervoor betalen). Bij de Nederlandse Open Universiteit heeft men dezelfde ervaring.

3) Combineer synchroon en asynchroon online leren. Live online momenten vormen mijlpalen of ijkpunten voor deelnemers. Daarbij kan het gaat om het bespreken van casestudies, maar ook om spreekuren. Door live-sessies toe te voegen aan je cursusontwerp, bevorder je communityvorming. Deelnemers hebben het gevoel bij een groep te horen. Ook bevorderen dergelijke online bijeenkomsten een gevoel van urgentie en stimuleren ze betrokkenheid. Volgens Ahearn kun je hiervoor live videoplatforms gebruiken, maar bijvoorbeeld ook WhatsApp-groepen of Slack-kanalen. Idealiter combineer je face-to-face bijeenkomsten met online leren. Dat is echter niet altijd realiseerbaar.

4) Gebruik de kracht van sociale druk. Laat teams bijvoorbeeld deelnemen of bevorder groepsvorming. Het beste werkt het gebruik van sociale druk als deelnemers elkaar daadwerkelijk kennen. Dan gaan deelnemers elkaar aanspreken op deelname.

5) Bevorder dat deelnemers zich gezien voelen. Dat kan bijvoorbeeld door deelnemers persoonlijke feedback te geven of door deelnemers persoonlijk aan te spreken. Hiervoor worden vaak assistenten gebruikt. De laatste tijd wordt ook AI gebruikt om deelnemers op basis van hun gedrag notificaties te sturen.

6) Stel beloningen aan het einde van de cursus in het vooruitzicht. Beloon bijvoorbeeld de beste inzendingen. Een voorbeeld is het beschikbaar stellen van een geldbedrag voor het uitwerken van het beste idee.

7) Maak gebruik van opdrachten die deelnemers kunnen toepassen in hun dagelijks werk. Als je open opdrachten ontwerpt die kunnen worden toegepast binnen de dagelijkse werkzaamheden, dan is de kans veel groter dat mensen worden gestimuleerd om de tijd te nemen om deze opdrachten af te ronden.

Ahear stelt ook dat niet alle online cursussen noodzakelijkerwijs ontworpen hoeven te zijn om te worden afgerond. Cursussen die vrij toegankelijk zijn en waaruit deelnemers onderdelen selectief kunnen kiezen omdat ze direct relevant voor hen zijn, hebben ook hun waarde.

Ik herken veel van deze punten uit mijn eigen ervaring en uit onderzoeksartikelen. Tegelijkertijd moet je je ook realiseren dat deze maatregelen de nodige inspanningen vragen van docenten. Bij een gratis of zeer goedkope online cursus is een aantal van deze inspanningen praktisch niet te realiseren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.