Potentie en impact van Artificiële Intelligentie op onderwijs nog onduidelijk

Er is terecht veel aandacht voor de gevolgen van artificiële intelligentie (AI). AI is spannend, boeiend en soms ook eng. Tal van sectoren en processen hebben ermee te maken. De impact op (hoger) onderwijs is vooralsnog beperkt, al zijn er op het gebied van het tegengaan van voortijdige uitval hoopvolle resultaten te melden.

Tony Bates maakt deel uit van een redactieteam van een speciale editie van het International Journal of Educational Technology in Higher Education over AI. Deze uitgave had als doel de potentie en daadwerkelijke impact van AI op het onderwijs en leren in het hoger onderwijs te onderzoeken. Bates blogpost bevat interessante bevindingen met betrekking tot het redactieproces en de inhoud van de bijdragen:

a) Slechts vier van de drieëntwintig ingediende artikelen leverden degelijk empirisch bewijs over het effect van AI op het onderwijs. Eén van deze artikelen was een reviewstudie van artikelen over AI in het hoger onderwijs, in plaats van een specifieke studie zelf.

b) Er is alleen gekeken naar de impact op doceren en leren, en niet naar toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld toelating of begeleiding van studenten in het algemeen (waarvoor chatbots bijvoorbeeld worden gebruikt).

c) Bates noemt het gebrek aan kwalitatief hoogstaand empirisch onderzoek naar de impact van AI op het doceren en leren in het hoger onderwijs een teleurstellend resultaat.

d) De reviewstudie op basis van 146 artikelen vat samen dat er vier belangrijke gebieden van AI-toepassingen voor onderwijs en leren zijn:

  • Profilering en voorspelling (bijvoorbeeld van uitval)
  • Intelligente begeleidingssystemen
  • Beoordeling en evaluatie
  • Adaptieve systemen en personalisatie

e) Een Turkse studie laat zien dat een groot deel van de ‘drop out’ door middel van een algoritme binnen drie weken na de start van de cursus kon worden voorspeld. Van degenen die een cursus op het gebied van computer science niet met succes hebben afgerond was 74% na drie weken al in beeld.

f) Taiwanese onderzoekers waren in staat om dankzij AI potentiële uitvallers bij binnenkomst te identificeren, inclusief de factoren die samenhangen met een hoog risico op uitval. Daardoor konden zij interventiestrategieën ontwikkelen.

g) Onderwijsinstellingen lijken nog weinig behoefte te hebben om learning analytics en AI toe te passen. Daardoor bevinden toepassingen zich in een vroeg stadium.

h) Er wordt veel beloofd op het gebied van AI. Deze beloftes worden vooralsnog niet waargemaakt. Er is sprake van weinig empirisch bewijs ten aanzien van de invloed van AI op het doceren en leren in het post-secundair of hoger onderwijs. Er zijn wel aanwijzingen dat AI gebruikt kan worden voor het voorspellen en voorkomen van voortijdige uitval. Er is geen geldig bewijs gerapporteerd ten aanzien van verbeterde leerresultaten, of een meer of minder radicale verandering van de onderwijskundige aanpak als gevolg van AI (tenminste niet op basis van de ingezonden artikelen). Bates merkt op dat dit kan komen doordat degenen die over AI en onderwijs publiceren, dat niet alleen doen in tijdschriften over onderwijs. Het betreft vaak computerwetenschappers, en geen docenten of onderwijsonderzoekers. Er wordt ook weinig onderzoek gedaan naar andere toepassingen van AI voor onderwijs en leren.

i) Een van de belangrijkste conclusies van de redactie is dat docenten en computerwetenschappers meer moeten samenwerken bij de toepassing van AI in het onderwijs en het leren.

j) De redactie verwacht dat AI-toepassingen zich in de toekomst waarschijnlijk meer zullen richten op het vervangen of commercialiseren van het leren en onderwijzen in het hoger onderwijs. AI heeft nog steeds de potentie on het onderwijssysteem te verstoren. Het is een slapende reus.

Ik deel de opvatting dat de beloftes van AI voor het onderwijs nog niet zijn waargemaakt. Wat me wel opvalt is de geringe aandacht voor de effecten van adaptieve technologie. Of is daar nog geen onderzoek naar gedaan? De onderzoeken naar de impact van AI op voortijdige uitval vind ik veelbelovend.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.