Didactisch model voor de flipped classroom

Het concept van de ‘flipped classroom’ wordt vooral toegepast binnen het middelbaar onderwijs, als het al wordt toegepast. In Flipped Classroom: The Full Picture for Higher Education beschrijft Jackie Gerstein de toepassing ervan binnen het hoger onderwijs. Origineel is dat de auteur de flipped classroom relateert aan de leercyclus van

Lees verder