Blog Archives

Technologie trends voor 2012 (#in)

Het einde van het jaar nadert, en dus verschijnen er weer artikelen die voorspellen met welke ICT-trends wij in 2012 te maken krijgen. Zo'n artikel is Gartner: The top 10 strategic technology trends for 2012

Onderzoeksbureau Gartner voorspelt hierin onder meer dat 'bring your own technology'

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat betekent het “app-internet” voor het onderwijs? (#in)

Lorentz Stout heeft vandaag op Frankwatching een geslaagde poging ondernomen om een relevante internetontwikkeling te beschrijven: het gebruik van eenvoudige "vaak single task-georiënteerde programmaatjes" die  slim gebruik maken van het internet en van eigenschappen van het betreffende toetsel. 

Deze 'apps'

Lees meer ›

Tags: , , ,

Van ICT-beheer naar ICT-leiderschap (#in)

In From Users to Choosers: Central IT and the Challenge of Consumer Choice beschrijft Ronald Yanolski uitdagingen, waarmee ICT-afdelingen van onderwijsinstellingen heden ten dagen mee te maken hebben:

We're well on the way into the much-anticipated age of ubiquitous computing, when smart resources don't just sit on our desktops but,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Eigen technologie binnen een efficiënt beheerde omgeving (#in)

Ik ben een groot voorstander van Bring Your Own Technology (BYOT): gebruikers moeten in staat zijn die technologie te gebruiken, die zij zelf willen gebruiken. Meer keuzevrijheid betekent meer betrokkenheid en een grotere motivatie, wat positief van invloed is op de prestaties van mensen.

BYOT kan echter ook op gespannen voet staan met een efficiënt beheer.

Lees meer ›

Tags: , ,

Vragen bij cloud computing (#in)

Cloud computing is binnen het onderwijs een zeer actueel thema. Tegelijkertijd leven er nogal wat vragen over dit thema. Het artikel Is there safety in the cloud? verkent deze vragen rond veiligheid, data integriteit, eigenaarschap, vertrouwen in de leverancier en privacy. De auteurs stellen onder meer dat requests for proposals meer rekening zouden moeten houden met het kritische karakter van informatie die in de 'wolk'

Lees meer ›

Tags: ,

Zijn Macs goedkoper te beheren dan pc’s?

In tijden van bezuinigingen is een bericht over goedkopere kosten van het beheer van computers natuurlijk erg relevant:


Uit een onderzoek van de Enterprise Desktop Alliance blijkt dat het beheer
van een Mac-omgeving goedkoper is dan een pc-omgeving.


De Enterprise Desktop Alliance heeft onderzoek gedaan onder 260 IT beheerders van grote Amerikaanse bedrijven waar zowel Macs als PC's worden gebruikt.

Lees meer ›

Tags: , , , , , , ,

Jongeren nemen inderdaad hun eigen technologie mee

Vandaag is het al groot in het nieuws geweest (onder meer op de radio). Jongere werknemers leggen in grote getalen de veiligheidsregels van hun bedrijf naast zich neer. Maar liefst 29% weet niet eens of hun bedrijf een IT-beleid heeft.

Bijna 40% gebruikt mobiele telefoons die niet door de werkgever worden ondersteund.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

(De)Centralisatie van ICT in het onderwijs

Volgens Martin Weller is de laatste jaren sprake geweest van een sterke centralisatie van ICT binnen onderwijsinstellingen. Wat is echter de invloed van social media en persoonlijke leeromgevingen op deze tendens?

In dit paper gaat hij in op de argumenten voor centralisatie (zoals het belang van uniformiteit,

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Leveren investeringen in ICT wel voldoende op?

Ik ben nog steeds bezig achterstallig leeswerk in te halen. Zoals een artikel over een jaarlijks onderzoek onder CIO's en hogere IT-managers. Enkele opvallende bevindingen, die volgens mij ook herkenbaar zijn voor het onderwijs:

  • ICT 'issues' zijn vaak organisatorische vraagstukken.
  • De ICT-infrastructuur bestaat vaak uit losse componenten,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hoe breng je ICT en de organisatie dichter bij elkaar?

Stel: je bent manager en wilt een reorganisatie doorvoeren van je back office. Jij huurt consultants in, die met het advies komen om een langdurig en grootschalig verandertraject aan te gaan, dat volgens de ICT-afdeling onuitvoerbaar is. De ICT-afdeling stelt een volstrekt andere projectaanpak voor. Over deze kwestie gaat het artikel IT Versus the Consultants.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: